Как Господ ме освободи от силата на греха

Моето свидетелство.

                                  Как Господ ме освободи от силата на греха. 

Доста време бях вяращ .Словото беше живо за мен, дълбоко ме вълнуваше, мислех се за посветен, молих се много, говорих и свидетелствах много ,но живота ми ставаше все по -труден .Като през цялото време от време на време, бих казал доста често върху мен идваше или от мен идваше и ме похлупваше или ме изпълваше похот , характерна за живота ми преди да повярвам.

  С годините  , въпреки че похотта видимо бе намаляла, аз продължавах да съм в плътта, да си почивам с телевизия, да преглеждам някой жълт вестник. С една дума си бях пак същия, само че се надявах на Бога. И отново ходих на църква.Но какво ново можех да науча.И всичко знаех, но нямах сили да живея без грях . Мислех си ,че съм свободен завинаги , и че похотта няма вече никога да се върне, но тя идваше в най-различни форми и все си намираше вратички. Не можех да разчитам на себе си.

  От самото начало търсех отговор как да се освободя.

-Господ е казал- бдете и молете се , за да не паднете в изкушение.-Бдях и се молех, но не помогна.

-Господ е казал-дойдох за болните.-Признавах се за болен и молех за изцеление, но не получих.

-Господ е казал-Ще познаете Истината и тя ще ви освободи-Ето аз си мислех ,че знаех Истината ,познавах Библията от кора до кора, а бях вързан.

-Предположих ,че имам зъл дух и по време на една проповед на видео на Дерек Принс на тази тема следвах инструкциите за освобождение.-Явно не бе това.

-Не потърсих помощ от пастир.Мисля ,че това бе сериозна грешка, но така стана че през годините бях в няколко църкви и не разчитах на пастирите или пък ме бе срам, а и какво повече можеха да ми кажат.

-Навремето си разказвахме една алегория за „бялото и черното куче”.Един човек имал две кучета- черно и бяло.Всеки ден ги водил на кучешки бой и залагал за едно от двете и винаги печелил.Един познат го попитал-Как така винаги познаваш, кое куче ще победи? , а той отговорил-винаги побеждава това , което съм нахранил.-По този пример постоянно четях  Словото и се молих, но колкото и да се хранех духовно, духовно не станах по-силен от плътта..

-И така ,мислех че всичко ми е ясно, просто не ми стига силата и че след като съм съгрешавал толкова пъти имам прегоряла съвест.Мислех, че всичко е въпрос на духовно воюване, влизах в постоянна молитва, но понякога се уморявах. 

                                                Как дойде освобождението.

  След толкова години се оказа вярно твърдението на Господ Исус Христос –Ще познаете Истината и тя ще ви освободи.Оказа се, че не бях познал истината за страха от Бога.Така стана, че въпреки, че се страхувах от Бога, Божието заплашване ми се сруваше, че се отнася за невярващите,а не за вярващите.Мислех си ,че страхът от Бога не се отнася за вярващите.Та аз толкова се молех, толкова желаех да върша волята Му, ...

  И ето че един ден си стоях пред компютърната Библия и ей така написах думата -”гняв” исках да видя какво пише за Божия гняв... После написах думата „страх”, за да видя, кой трябва да се страхува от Бога... 

  Когато спрях да чета, вече за мен не съществуваше телевизия, вестници, и похотливи желания,и не само похотливи , но и сексуални.. Изведнъж се промених , в рамките на час , в това което винаги съм искал да бъда, а сам нямал сила.Аз преживях толкова радикална промяна, че просто не можех да се позная.Още тогава разбрах, че вече съм друг човек относно секса и отношението ми към секса. По-рано дори не бях сигорен дали такова нещо е възможно от биологична гледна точка.И тилевизията и каквато и да е медия просто станаха безразлични за мен, без да е необходимо за това да имам борба.Все едно са най-безинтересното , глупаво и отвратително нещо.

  Дадох си сметка, че всичкото това „душене”, този тясен и притискащ затвор , в който съм живял е по причина на Бога, а не на дявола . Бог ме е удрял , а аз съм си мислил ,че е дявола. Мислех си –Бог е от към мен..Но прочетох в Езекил 7 гл.- и вие ще познаете, че Аз, Който ви поразявам, съм Господ. 

   И така в Библията пише за Божията любов, но много пише за Божия гняв , и то към Божия народ –към Израел.Страхът от Бога е първата стъпка към мъдростта, първата стъпка към истинското познание на Бога.И първата стъпка ,при която Бог започва да общува с нас.

  Мисля, че също основна причина да не обърна внимание на Страха от Бога , е че не съм правил разграничаване и различаване, защото найстина в Новия Завет можем да намерим доста места, в които пише да не се страхуваме от Бог.Така има стихове, който , ако не разберем правилно можем да си помислим, че ние сме свободни от страха , който се дължи на Бог.Но в тези случаи става дума за различен страх и за различна посока на страха и за определено балансиране.Да се страхуваме от Бога , за да не съгрешаваме и да не се страхуваме от Бога , за да се приближаваме.

Например в Изход 20 гл.Мойсей казва първо на народа да не се страхува, и веднага след това да се страхува от Бога-

19 Те казаха на Моисей: Ти говори на нас и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем.

20 Но Моисей каза на народа: Не се бойте; Бог дойде да ви изпита и за да имате страх от Него и да не съгрешавате. 

  Също в Лука 12 гл. в една мисъл  Господ казва на учениците си, първо да се страхуват от Бог, а после да не се страхуват.

4 А на вас, Моите приятели, казвам: Не се бойте от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да направят.

5 Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от него да се боите.

6 Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.

7 Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не се бойте; вие сте много по-скъпи от врабчетата.  Лука 12

 

   И така, според Божието Слово, ако нямаме истински, реален страх от Бога, то ние не може да общуваме с Него.Той просто няма да ни обърне внимание. Липсата на страх към Него е като липса на уважение и почит.Също така има написани обещания, за тези който се страхуват от Бога:

7 Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него,и ги избавя.

34 Псалм  и

12 Бои ли се човек от Господа? -

Него Той ще настави кой път да избере.

13 Душата му ще живее в спокойствие

и потомството му ще наследи земята.

14 Интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от Него,

и ще им покаже завета Си. 25 Псалм 
 
 

  В следващите редове съм извадил някой от тези стихове.В Приложение 1 за Божия гняв и в Приложение 2 за Страха от Бога.

  В тях ще намерите тези стихове, който ме освободиха и промениха.Найстина , който обича живота се приближава до Бога и Бог интимно общува с тези, които Му се боят.Дадох си сметка , когато четях съдаржанието на проклятията във Второзаконие 28 глава, че някои от тях вече са ме застигнали.Господ не е за подигравка, Неговото заплашване не е без покритие.

  Надявам се да помогна на някой.  

 

                                                 Приложение  1                                                   

  Преброих в електронната Библия думите –„Гневът”-84 пъти,    „ Гнева „-96 пъти.В повечето случай става дума за Божия гняв към хората , с коитоБог е в завет –с Израел. 

                                                          Божият гняв 
 
 

8 И така, сега пред целия Израел - Господнето общество, и при слушането на нашия Бог ви заръчвам: Пазете и изпитвайте всички заповеди на Господа, вашия Бог, за да продължавате да владеете тази добра земя и да я оставите след себе си за наследство на потомците си завинаги.

9 А ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си и Му служи с цялото си сърце и с цялата си душа; защото Господ изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума; ако Го търсиш, Той ще бъде намерен от теб; но ако Го изоставиш, ще те отхвърли завинаги.

Летописи28 
 

13 Тогава Моисей каза: Моля ти се, Господи, прати някой друг вместо мен.

14 И гневът Господен пламна против Моисей и Господ каза: Нали имаш брат, левиеца Аарон? Зная, че той може да говори добре. Виж, той излиза да те посрещне и когато те види, ще се зарадва сърдечно.

15 Ти му говори и вложи думите в устата му; и Аз ще бъда с твоите уста и с неговите уста и ще ви науча какво трябва да правите.                        

Изход 4 

6 Десницата Ти, Господи, се прослави в сила;

десницата Ти, Господи, смаза неприятеля.

7 С превъзходното Си величие унищожи противниците Си;

даде воля на гнева Си и ги изгори като слама.

8 От духането на ноздрите Ти водите се струпаха на куп,

вълните застанаха като грамада,

водите на бездната се сгъстиха сред морето.

Изход 15 

22 Да не злоупотребявате с положението на вдовица или сираче.

23 Защото ако злоупотребите с тях по някакъв начин и те извикат към Мен, ще послушам вика им

24 и гневът Ми ще пламне, и ще ви избия с меч; и вашите жени ще останат вдовици, а вашите деца - сирачета.                                                             

Изход22 

9 Господ каза още на Моисей: Видях този народ и, ето, твърдоглав народ са;

10 и така, сега Ме остави, за да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а от теб ще направя велик народ.                                                          

Изход32 

1  И народът роптаеше зле в ушите на Господа; Господ чу и гневът Му пламна; и огън от Господа се запали между тях и изгаряше неколцина в края на стана.

2 Тогава народът извика към Моисей; и Моисей се помоли на Господа и огънят престана.

3 И онова място бе наречено Тавера, защото огън от Господа гореше между тях.       

Числа 11 

7 Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той, който е верен в целия Ми дом;

8 с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа Господния Образ. И така, как не се убояхте вие да говорите против слугата Ми Моисей?

9 И гневът на Господа пламна против тях и Той си отиде.

10 След като облакът се оттегли от шатъра, ето, Мариам беше прокажена, бяла като сняг; Аарон, като погледна Мариам, ето, тя беше прокажена.   

Числа 12 

10 И в онзи ден гневът на Господа пламна и той се закле, като каза:

11 Нито един от онези мъже, които излязоха от Египет, от двадесет години нагоре, няма да види земята, за която съм се клел на Авраам, Исаак и Яков, защото не Ме последваха напълно,

12 освен Халев, син на Ефония Кенезов, и Исус, Навиновият син, защото те напълно последваха Господа.                                                                      

Числа 32 

13 Гневът на Господа пламна против Израел и Той ги направи да се скитат из пустинята четиридесет години, докато се довърши изцяло онова поколение, което беше направило зло пред Господа.                                                                           

Числа 32 
 

14 Да не следвате други богове, от боговете на племената, които са около вас

15 (защото Господ, твоят Бог, сред теб, е Бог ревнив), за да не пламне гневът на Господа, твоя Бог, против теб и да те изтреби от лицето на земята.

16 Да не изпитвате Господа, вашия Бог, както Го изпитвахте в Маса.  

Второзаконие 6 

18 После паднах по очи пред Господа, както първия път, четиридесет дена и четиридесет нощи; хляб не ядох и вода не пих поради греха, с който съгрешихте и извършихте зло пред Господа, и Го раздразнихте.

19 Защото се уплаших от гнева и негодуванието, с които Господ беше решил да ви унищожи. Но и този път Господ ме послуша.

20 Господ много се разгневи и на Аарон, когото щеше да погуби; но аз същевременно се помолих и за Аарон.

21 Тогава взех плода на греха ви - телето, което направихте, изгорих го с огън, счуках го и го стрих, докато стана ситно като прах; и хвърлих праха му в потока, който тече от планината.                                                                                     

Второзаконие 9 

16 Внимавай да не би да се изкусите и отклоните, като служите на други богове и им се покланяте,

17 и да пламне против вас гневът на Господа, и Той да затвори небето, за да не вали дъжд и да не дава земята плода си, и скоро да бъдете унищожени от добрата земя, която Господ ви дава.        

Второзаконие11 

14 От думите, които днес ви заповядвам, да не се отклоняваш надясно или наляво и да не служиш на други богове.

15 Но ако не слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и не изпълняваш старателно всичките Му заповеди и наредбите Му, които днес ти давам, то всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те придружават.

16 Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето.

17 Проклети ще бъдат кошът ти и нощвите ти;

18 проклети ще бъдат роденото от теб и плодът на земята ти, малките на говедата ти и малките на овцете ти.

19 Проклет ще бъдеш при влизането си и проклет ще бъдеш при излизането си през градската порта.

20 Господ ще изпраща върху теб проклятие, смущение и разрушение във всички начинания, с които се заемаш, докато бъдеш унищожен и погинеш скоро, заради злите дела, чрез които си Ме изоставил.

21 Господ ще те порази, докато те унищожи в земята, в която отиваш, за да я владееш.

22 Господ ще те поразява с туберкулоза, с треска, с възпаление, с жега, със суша, с изсушителен вятър и с мана; и те ще те преследват, докато погинеш.

23 Небето над главата ти ще бъде мед и земята под теб желязо.

24 Господ ще превръща дъжда на земята ти в прах и пепел; ще слиза върху теб от небето, докато бъдеш изтребен.

25 Господ ще те поразява пред неприятелите ти; по един път ще излизаш против тях, а по седем пътища ще бягаш пред тях; и ще бъдеш тласкан по всички царства на света.

26 Трупът ти ще бъде храна на всички въздушни птици и на земните зверове; и няма да има кой да ги отпъжда.

27 Господ ще те поразява с египетския струпей, с кръвотечения, с краста и със сърбеж, от които да не можеш да се излекуваш.

28 Господ ще те поразява с оглупяване, със слепота и с умопомрачение;

29 и ще ходиш, като опипваш по пладне, както слепият пипа в тъмнината, и няма да имаш успех в работата си; а ще бъдеш само притесняван и обиран всеки ден и няма да има кой да те избави.

30 Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще лежи с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да ядеш от гроздето му.

31 Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти и няма да ядеш от него; оселът ти ще бъде грабнат пред теб и няма да ти бъде върнат; овцете ти ще бъдат предадени на неприятелите ти и няма да има кой да ги избави.

32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ и очите ти ще гледат и ще чезнат по тях всеки ден, но никой няма да бъде в състояние да им помогне.

33 Непознат народ ще изяде плода на земята ти и на целия ти труд; и ти ще бъдеш винаги само притесняван и измъчван.

34 Ще полудееш, като гледаш това, което ще виждат очите ти.

35 Господ ще те поразява с лошо възпаление в колената и в пищялите, така че няма да можеш да се изцелиш, от стъпалата на краката си до темето си.

36 Господ ще заведе теб и царя, когото си поставил над себе си, при народ, който не си познавал, нито ти, нито бащите ти; и там ще служиш на други богове, направени от дърво и камък.

37 И ще станеш за учудване, обект на поговорка и поругание за всички племена, между които Господ ще те отведе.

38 Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го изяждат.

39 Лозя ще посаждаш и обработваш, а вино няма да пиеш от тях, нито ще събираш грозде, защото червей ще ги изяде.

40 Маслини ще имаш във всичките си градини, а с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват.

41 Синове и дъщери ще раждаш, но те няма да бъдат за теб, защото ще отиват в плен.

42 Всичките ти дървета и плода на земята ти ята от скакалци ще ги изядат.

43 Чужденецът, който е сред теб, ще се издига все повече над теб, а ти ще пропадаш още надолу.

44 Той ще заема на теб, а ти няма да заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.

45 Всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те гонят, и ще те застигат, докато бъдеш унищожен; защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и наредбите, които ти даде.

46 Това ще бъде завинаги знамение и чудо върху теб и потомството ти.

47 Понеже не си служил на Господа, твоя Бог, с веселие и с искрена радост поради изобилието на всичко,

48 затова ще слугуваш на неприятелите си, които Господ ще прати против теб, в глад, в жажда, в голота и в лишения от всичко; и Той ще сложи на шията ти железен ярем, докато те погуби.

49 Господ ще привлече против теб народ отдалеч, от земния край, който ще се спусне като орел; народ, чийто език не разбираш;

50 народ със свирепо изражение, който няма да почете стар, нито ще пожали млад;

51 и ще яде малките на добитъка ти и плода на земята ти, докато починеш; който няма да ти остави нито жито, нито вино, нито масло, нито малките от говедата ти, нито малките от овцете ти, докато те погуби.

52 Ще те обсади във всичките ти градове, докато по цялата ти земя изпопадат високите ти и укрепени стени, на които си разчитал; и ще те обсади във всичките ти градове по цялата земя, която Господ, твоят Бог, ти даде.

53 И тогава, при обсадата и притеснението, с което ще те притесни неприятелят ти, ще ядеш децата си, месата на синовете си и на дъщерите си, които Господ, твоят Бог, ти е дал.

54 Онзи мъж между вас, който е изтънчен и изнежен, ще бъде жесток с брат си, с жената, която почива на пазвата му, и с останалите деца, които му оцелеят,

55 и няма да даде на нито един от тях от месото на децата си, които ще яде; защото няма да му остане нищо при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни във всичките ти градове.

56 Жената между вас, която е изтънчена и изнежена, която не би дръзнала да сложи на земята стъпалото на крака си по причина на изтънченост и изнеженост, ще бъде жестока с мъжа, който почива в обятията й, със сина си, с дъщеря си

57 и с малкото си дете, което е излязло между краката й, да! - с децата, които е родила; защото ще ги яде тайно поради лишението от всичко при обсадата и притеснението от страна на неприятеля ти в градовете ти.

58 Ако не изпълняваш старателно всички думи на този закон, които са написани в тази книга, и не се боиш от това славно и страшно име ЙЕХОВА, ТВОЯТ БОГ,

59 тогава Господ ще нанесе ужасни поражения върху теб и потомството ти, поражения големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни.

60 И ще навлече върху теб всичките египетски болести, от които ти се боеше, и ти ще се заразиш от тях;

61 още и всяка болест и всяко поражение, които не са написани в книгата на този закон, Господ ще ги нанесе върху теб, докато бъдеш изтребен.

62 Ще останете малко на брой - докато по многобройност бяхте като звездите на небето; защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог.

63 И както беше драго на Господа да ви прави добро и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви унищожава и да ви погубва; и ще бъдете изкоренени от земята, в която отивате да я завладеете.

64 Господ ще те разпръсне между всички племена - от единия край на света до другия край на света; и там ще служиш на други богове, които нито ти си познавал, нито бащите ти, направени от дърво и камък.

65 Но и сред тези народи няма да намериш покой, нито ще има почивка за стъпалото на крака ти; но там Господ ще предизвика страх, отслабване на зрението ти и отчаяние.

66 Животът ти ще бъде неясен; и ти ще се боиш денем и нощем и няма да бъдеш сигурен за живота си.

67 Сутрин ще казваш: О, да мръкнеше! И вечер ще казваш: О, да съмнеше! Заради страха, с който ще се страхуваш, и заради зрелищата, които ще виждаш.

68 И Господ ще те върне в Египет с кораби по пътя, за който ти казах: Вече няма да го видиш. И там ще искате да се продадете на неприятелите си за роби и за робини; но няма да има кой да ви купува.

Второзаконие28 

20 Бог няма да се смили над него, но изведнъж гневът на Господа и ревността Му ще пламнат против този човек; и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небето.

21 Господ ще го отдели от всички Израелски племена за погибел, според всички проклятия на завета, написан в тази книга на закона.    

Второзаконие 29 

23 Цялата земя е изгорена със сяра и сол и нито се сее, нито покълват посеви, и никаква трева не пониква на нея, както при съсипването на Содом и Гомор, на Адма и Севоим, които Господ съсипа в гнева Си и в яростта Си.

24 Всички народи ще кажат: Защо Господ направи така на тази земя? Какво значи огънят на този голям гняв?

25 Тогава ще им отговорят: Защото изоставиха завета на Господа, Бога на бащите си, който Той сключи с тях, когато ги изведе от Египетската земя,

26 и отидоха и служиха на други богове, и им се поклониха - богове, които не знаеха и които Той не беше им дал,

27 затова гневът на Господа пламна против тази земя, за да докара върху нея всички проклятия, които са написани в тази книга.

28 И Господ ги изкорени от земята им с голям гняв и негодуване и ги прати в друга земя, където са днес.

Второзаконие 29 

18 А ти изостави Канарата, Която те роди,

и забрави Бога, Създателя твой.

19 Йехова видя това и ги отхвърли,

защото Го разгневиха синовете Му и дъщерите Му;

20 и каза: Ще скрия лицето Си от тях,

ще видя какъв ще бъде краят им;

защото те са порочно поколение,

деца, в които няма вярност.

21 Заради тях ревнувам от онова, което не е Бог.

С кумирите си Ме разгневиха;

затова и Аз ще ги накарам да ревнуват от онези, които не са избран народ,

с народ неразумен ще ги разгневя.

22 Защото огън се накладе от гнева Ми

и ще гори до шеол под нас;

ще изгори земята с произведенията от жътвите й

и ще запали основите на планините.

23 Ще натрупам върху тях бедствия;

всичките Си стрели ще изстрелям върху тях.

24 Ще пратя унищожителен глад,

ще бъдат изгорени от възпалителна болест

и от смъртоносна епидемия.

Ще насоча към тях зъбите на хищници

и отрова от ехидни, които пълзят по земята.

25 Отвън меч, а отвътре ужас ще управлява

и ще погуби децата им,

младежи и девойки,

кърмачета и белокоси старци.

26 Казах: Бих ги разпръснал,

бих изличил спомена им сред човеците,

27 ако не се боях от гнева на неприятеля.

Да не би да високоумстват противниците им

и да кажат: Нашата мощна ръка

направи всичко това, а не Йехова.

28 Защото те са народ неразбран

и няма в тях способност за различаване.

29 О, да бяха мъдри да разбират това,

да осъзнаваха какъв ще бъде краят им!

30 Как би могъл един мъж да прогони хиляда

и двама да обърнат в бяг десет хиляди,

ако Канарата им не би ги предала

и Йехова не би ги предал?

31 Защото тяхната канара не е като нашата Канара;

и самите ни неприятели нека съдят за това.

32 Понеже тяхната лоза произлиза от лозата на Содом

и от нивите на Гомор;

гроздето им е грозде отровно,

гроздовете им са горчиви.

33 Виното им е отрова на змии,

смъртоносна отрова на кобри.

34 Това не е ли скрито в Мен?

Не е ли запечатано в съкровищата Ми?

35 Мое право е да отмъщавам, затова ще им платя;

кракът им с време ще се подхлъзне;

защото е близо денят на гибелта им

и тяхната участ наближава.

36 Защото Господ ще съди народа Си

и ще пожали служителите Си,

когато види, че е изчезнала силата им

и че не е останал никой, роб или свободен.

37 И ще попита: Къде са боговете им?

Канарата, на която се уповаваха?

38 Боговете, които видяха тлъстината на жертвите им,

пиеха виното за изливане върху жертвите им,

нека те станат и ви помогнат!

Нека ви бъдат закрила!

39 Вижте сега, че Аз съм Този, Който съм,

и освен Мен няма Бог.

Аз докарвам до смърт и Аз съживявам,

Аз наранявам и Аз изцелявам;

и няма кой да избавя от ръката Ми.

40 Защото вдигам ръката Си към небето и заявявам:

Заклевам се във вечния Си живот,

41 че ако изостря лъскавия Си меч

и го стисна, за да издам присъда,

ще отмъстя на враговете Си

и ще платя на онези, които Ме мразят.

42 Ще напоя стрелите Си с кръв

и мечът Ми ще яде плът

с кръвта на убитите и на пленените,

начело с вражеските първенци.

43 Развеселете се, племена, заедно с народа Му;

защото ще плати за кръвта на служителите Си.

И ще отмъсти на противниците Си,

и ще направи умилостивение за земята Си и за народа Си.

44 И Моисей дойде заедно с Исус, Навиновия син, и изговори всички думи на тази песен на всеослушание пред народа.

45 След като Моисей спря да говори всички тези думи на целия Израел, той им каза:

46 Обърнете внимание на всички тези думи, които днес ви заявявам, и предайте на синовете си да изпълняват старателно всички думи на този закон.

47 Защото за вас това не е нещо безсмислено; понеже то е животът ви и с това ще се продължи животът ви на земята, към която минавате през Йордан, за да я завладеете.

48 В същия ден Господ говори на Моисей:

49 Изкачи се на планината Аварим, планината Нево, която е в Моавската земя срещу Йерихон, и разгледай Ханаанската земя, която Аз давам на израелците за притежание;

50 и ще умреш на планината, на която се изкачваш, и ще се върнеш при покойниците от народа си, както брат ти Аарон умря на планината Ор и се върна при народа си;

51 защото не Ми се покорихте пред израелците при водите на Мерива Кадис в пустинята Цин, понеже не изявихте Моята святост пред израелците.

52 Затова отсреща ще видиш земята; но в нея няма да влезеш - в земята, която давам на израелците.

Второзаконие 32 

След това гневът на Господа пак пламна против Израел и Той подбуди Давид против тях, като каза: Иди, преброй Израел и Юда.

2 И така, царят каза на началника на войската Йоав, който беше с него: Мини сега през всички Израелски племена, от Дан до Вирсавее, и пребройте народа, за да узная броя на народа.

3 А Йоав отвърна на царя: Господ, твоят Бог, дано прибави на народа стократно повече, отколкото са, и очите на господаря ми, царя, дано видят това. Но защо господарят ми, царят, намира наслада в това?

4 Обаче царската дума надделя над Йоав и над началниците на войската. Затова Йоав и началниците на войската тръгнаха от името на царя да преброят Израелския народ.

5 Като преминаха Йордан, се разположиха при Ароир, към Гад и към Язир, отдясно на града, който е сред долината.

6 После отидоха в Галаад и в земята Тахтим-одси. Отидоха и в Дан-яан и в околността до Сидон.

7 След това отидоха в Тирската крепост и във всички градове на евейците и на ханаанците; и излязоха във Вирсавее в южна Юда.

8 И така, като прекосиха цялата земя, се върнаха в Йерусалим след девет месеца и двадесет дни.

9 Йоав доложи на царя броя на преброения народ. Броят беше: от Израел - осемстотин хиляди силни мъже, който можеха да си служат с меч; и от Юдовите мъже - петстотин хиляди.

10 След като Давид преброи народа, сърцето му го изобличи. И Давид каза на Господа: Съгреших тежко, като извърших това. Сега, моля Ти се, Господи, премахни беззаконието на слугата Си, защото направих голяма глупост.

11 И когато Давид стана на сутринта, Господнето слово дойде към пророка Гад, Давидовия ясновидец, като му каза:

12 Иди и кажи на Давид: Така казва Господ: Три неща ти предлагам; избери си едно от тях, за да го извърша над теб.

13 И така, Гад отиде при Давид и му извести това. После му каза: Дали за седем години да има върху теб глад по земята ти, или три месеца да бягаш от неприятелите си, като те преследват, или три дни да има мор в земята ти? Размисли сега и виж какъв отговор да отнеса на Онзи, Който ме е пратил.

14 Давид отвърна на Гад: Много съм притеснен; обаче нека паднем в ръката на Господа, защото Неговите милости са много; но в ръката на човек да не изпадна.

15 И така, Господ прати мор върху Израел от онази сутрин до определеното време. И измряха от народа, от Дан до Вирсавее, седемдесет хиляди мъже.

16 А когато ангелът простря ръката си към Йерусалим, за да го погуби, Господ се разкая за злото и каза на ангела, който погубваше народа: Стига вече; оттегли сега ръката си. А ангелът Господен беше близо до хармана на йевусееца Орна.

17 И когато видя ангела, който поразяваше народа, Давид проговори на Господа: Ето, аз съгреших, аз извърших беззаконие. Тези овце какво са направили? Над мен, моля Ти се, нека бъде ръката Ти и над моя бащин дом.                                     

2Царе 24 
 

12 След като Ровоам се смири, гневът на Господа се отвърна от него, за да не го погуби съвсем; а и в Юдея се намираше някакво добро. 2 Летописи12 

15 А Господ, Бог на бащите им, ги предупреждаваше чрез Своите посланици, като ставаше рано и ги пращаше, защото жалеше народа Си и обиталището Си.

16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, докато гневът Му се издигна против народа Му така, че нямаше изцеление.

17 Затова Той доведе против тях халдейския цар, който изби юношите им с меч, вътре в дома на светилището им, и не пожали нито юноша, нито девица, нито старец, нито белокос; всичките предаде в ръката му.

18 И всички вещи на Божия дом, големи и малки, и съкровищата на Господния дом, и съкровищата на царя и първенците му - всички тях занесе във Вавилон.      

Летописи 36 

1  Тогава Йов отговори:

2 Слушайте внимателно говоренето ми

и с това ме утешавайте.

3 Потърпете ме и аз ще говоря;

а след като изговоря, присмивайте се.

4 За човек ли се оплаквам аз?

А как да не се утесни духът ми?

5 Погледнете към мен и се почудете,

и сложете ръка на устата си.

6 Само да си наумя тези въпроси, се ужасявам

и трепет обзема тялото ми.

7 Защо живеят нечестивите,

остаряват, даже стават и много силни.

8 Децата им се утвърждават заедно с тях пред лицето им

и внуците им - пред очите им.

9 Домовете им са свободни от страх;

и Божията тояга не е върху тях.

10 Говедата им се гонят и не напразно;

телицата им се тели и не помята,

11 Пускат децата си като овце;

и децата им скачат.

12 Пеят под музиката на тъпанчето и арфата

и се веселят при звука на свирката.

13 Прекарват дните си в благополучие;

и в една минута слизат в гроба.

14 Все пак казват на Бога: Оттегли се от нас,

защото не искаме да знаем пътищата Ти.

15 Какво е Всемогъщият, за да Му служим?

И какво се ползваме, като Го призоваваме?

16 Ето, щастието им не е в тяхната ръка;

далеч да бъде от мен мъдруването на нечестивите!

17 Колко често изгасва светилникът на нечестивите

и идва бедствието им върху тях!

Бог им разпределя страдания в гнева Си.

18 Те са като плява пред вятъра

и като прах от плява, който вихрушката отвява.

Йов21 

22 Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни помагат против неприятели по пътя; понеже бяхме говорили на царя: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата и гневът Му са против всички, които Го изоставят.                                                                                                   

Ездра8 

1 Господи, в негодуванието Си не ме изобличавай

и в гнева Си не ме наказвай.

2 Защото стрелите Ти се забиха в мен

и ръката Ти тежи на мен.

3 Няма здраве в тялото ми поради Твоя гняв;

няма спокойствие в костите ми поради моя грях.

4 Защото беззаконията ми превишиха главата ми;

като тежък товар натегнаха на мен.

5 Смърдят и гноясват раните ми

поради безумието ми.

6 Превит съм и съвсем се сгърбих;

цял ден ходя нажален.

7 Защото всичките ми вътрешности са запалени

и няма здраве в тялото ми,

8 изнемощях и премного съм смазан,

охкам поради безпокойствието на сърцето си.                                               

Псалм 38 

30 А докато още не бяха се отказали от лакомията си

и ястието им беше в устата им,

31 гневът Божий ги обсипа и изби по-тлъстите от тях,

и повали отбраните на Израел.

32 При всичко това те продължиха да съгрешават

и не вярваха независимо от чудесните Му дела.                                     

Псал78 

6 сутрин цъфти и расте;

вечер се окосява и изсъхва.

7 Защото се довършваме от Твоя гняв

и от негодуванието Ти сме смутени.

8 Положил си беззаконията ни пред Себе Си,

тайните ни грехове - в светлината на лицето Си.

9 Понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти,

свършваме годините си като въздишка.

10 Дните на живота ни са естествено седемдесет години

или даже, където има сила, осемдесет години;

но и най-добрите от тях са труд и скръб,

защото бързо преминават и ние отлитаме.

11 Кой знае силата на гнева Ти

и на негодуванието Ти според дължимия на Теб страх?

12 Научи ни така да броим дните си,

че да придобием мъдро сърце.                                                                              

Псалм 90 

Днес, ако искате да слушате гласа Му,

8 не закоравявайте сърцата си, както в Мерива.

Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята,

9 когато бащите ви Ме изпитаха,

опитаха Ме и видяха какво направих.

10 Четиридесет години негодувах против това поколение

и казах: Тези хора се заблуждават в сърцето си,

и не са познали Моите пътища;

11 затова се заклех в гнева Си,

че няма да влязат в Моята почивка.                                                                         

Псалм 95 

39 Така те се оскверниха от делата си

и блудстваха в действията си.

40 Затова гневът на Господа пламна против народа Му

и Той се погнуси от наследството Си.                                                 

Псалм 106 

25 Затова гневът на Господа пламна против народа Му

и Той протегна ръката Си против тях и ги порази;

и потрепериха хълмовете

и техните трупове станаха като смет сред улиците.

При все това гневът Му не се отвърна,

а ръката Му е още протегната.                                                            

Исая 5 

30 И Господ ще направи да се чуе славният Му глас

и да се види тежкият замах на мишцата Му

с гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън,

с буен дъжд, с буря и с едър град.

31 Защото асириецът, който удря с жезъл,

ще бъде смазан чрез гласа Господен.

32 И всеки удар със съдбоносния жезъл,

който Господ ще сложи върху него,

ще бъде с тъпанчета и арфи;

и с потресаващи боеве ще воюва против тях.

33 Защото Тофет отдавна е приготвен.

Да! За царя приготвен;

той го направи дълбок и широк;

клада има в него и много дърва;

дишането Господне, като поток от сяра, ще го запали.                                       

Исая 30 
 

9 Ето, денят Господен иде -

лют, с негодувание и пламенен гняв,

за да опустоши земята

и да изтреби от нея грешните й;

10 защото небесните звезди и съзвездия

няма да дадат светлината си;

слънцето ще потъмнее при изгрева си

и луната няма да сияе със светлината си.

11 Ще накажа света за злината им

и нечестивите - за беззаконието им;

ще направя да престане надмеността на гордите

и ще смиря високоумието на страшните.

12 Ще направя човек да е по-скъп от чисто злато.

Да! Хората да са по-скъпи от офирското злато.

13 Затова ще разклатя небето

и земята от разтърсване ще се премести

при гнева на Господа на Силите,

в деня на пламенната Му ярост.

14 Те ще бъдат като гонена сърна

и като овце, които никой не събира;

ще се връщат всеки при народа си

и ще бягат всеки към земята си.

15 Всеки, който бъде намерен, ще бъде пронизан;

и всички заловени ще паднат под меч.

16 Децата им също ще бъдат смазани пред очите им;

къщите им ще бъдат ограбени и жените им изнасилвани.

17 Ето, ще подбудя против тях мидяните,

които няма да смятат среброто за нищо,

а колкото до златото - няма да се наслаждават на него.

18 А с лъковете си ще смажат юношите;

и няма да се смилят над плода на утробата,

окото им няма да пощади децата.                                                      

Исая 13 

1 Кой е Този, Който идва от Едом

с боядисани в червено дрехи от Восора,

Този, славен в облеклото Си,

Който ходи във величието на силата Си?

Аз съм, Който говоря с правда,

мощен да спасявам.

2 Защо е червено облеклото Ти

и дрехите Ти са подобни на онези на човек, който тъпче в лин?

3 Аз сам изтъпках лина

и от племената не беше с Мен нито един човек.

Да! Стъпках ги в гнева Си

и ги смазах в яростта Си,

така че кръвта им изпръска дрехите Ми

и изцапах цялото Си облекло.

4 Защото денят за въздаянието беше в сърцето Ми

и годината Ми за изкупване настана.

5 Аз разгледах, но нямаше кой да помага,

и се зачудих, че нямаше кой да подкрепя;

затова Моята мишца Ми изработи спасение

и Моята ярост - тя Ме подкрепи.

6 Аз стъпках племената в гнева Си,

опих ги с яростта Си

и излях кръвта им в земята.                                                                                     

Исая 63 

а гневът Му - против враговете Му.

15 Защото Господ ще дойде с огън

и колесниците Му ще бъдат като вихрушка,

за да излее гнева Си за ярост

и изобличението Си - с огнени пламъци,

16 защото с огън и с меча Си

Господ ще се съди с всяка твар;

и убитите от Господа ще бъдат много.

17 Онези, които се освещават и очистват,

за да отиват в градините

след една ашера в средата,

като ядат свинско месо, гнусотии и мишки,

те всички ще загинат, казва Господ.

19 Но Мен ли разгневяват? - казва Господ. -

Дали не разгневяват себе си за посрамване на своите лица?

20 Затова така казва Господ Йехова:

Ето, гневът Ми и яростта Ми ще се излеят на това място,

върху човек и животно,

върху полските дървета и земния плод;

и ще пламне и няма да угасне.                                                                                

Исая 66 

3 О, планино Моя в полето,

ще предам на разграбване имота ти и всичките ти съкровища,

също и високите ти места поради грях във високите ти предели.

4 И ти, да! Едвам оцеляла,

ти ще престанеш да владееш наследството си, което ти дадох;

и ще те накарам да робуваш на неприятелите си

в страна, която не си познавала;

защото запалихте огъня на гнева Ми,

който ще гори до века.

5 Така казва Господ:

Проклет да бъде онзи човек,

който уповава на човека

и прави плътта своя мишца,

и чието сърце се отдалечава от Господа.

6 Защото ще бъде като изтравничето в пустинята

и няма да види, когато дойде доброто,

а ще обитава в сухите места в пустинята,

в една солена и необитаема страна.

7 Благословен да бъде онзи човек,

който уповава на Господа

и чието упование е Господ.

8 Защото ще бъде като дърво, насадено при вода,

което разпростира корените си при потока

и няма да се бои, когато настане пекът,

а листът му ще се зеленее

и няма да има грижа в година на бездъждие,

нито ще престане да дава плод.

9 Сърцето е измамливо повече от всичко

и е страшно болно; кой може да го познае?

10 Аз, Господ, изпитвам сърцето,

опитвам вътрешностите,

за да въздам на всеки според постъпките му

и според плода на делата му.

Еремия 17 

7 Затова така казва Господ Йехова:

Понеже вие сте по-немирни от народите, които са около вас,

като не постъпвахте според в повеленията Ми

и не пазихте наредбите Ми,

нито даже последвахте постановленията

на народите, които са около вас,

8 затова така казва Господ Йехова:

Ето, и Аз съм против теб

и ще извърша съд сред теб пред очите на народите.

9 Поради всички твои мерзости

ще ти направя онова, което никога не съм направил,

нито ще направя някога подобно на него.

10 Затова бащи ще изядат децата си сред теб

и деца ще изядат бащите си;

и Аз ще извърша съд над теб,

а всички останали от теб ще разпръсна по всички ветрове.

11 Затова, заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова,

понеже ти оскверни светилището Ми

с всичките си мерзости

и с всичките си гнусоти,

затова Аз непременно ще те отрежа;

окото Ми няма да те пощади

и Аз няма да покажа милост.

12 Една трета част от теб ще измрат от мор

и ще бъдат довършени сред теб от глад;

и една трета част ще паднат около теб от меч;

а една трета част ще разпръсна по всички ветрове

и ще изтегля меч след тях.

13 Така ще се изчерпи гневът Ми

и Аз ще удовлетворя яростта Си върху тях,

и ще бъда удовлетворен;  

23 Как се счупи и сломи

чукът на целия свят!

Как се превърна Вавилон в пустота между народите!

24 Поставих ти примка - и ти се хвана,

Вавилоне, без да се сетиш;

намерен беше, още и уловен,

защото си се възпротивил на Господа.

25 Господ отвори оръжейницата Си

и извади оръжията на гнева Си;

защото Йехова, Господ на Силите, има да извърши дело

в земята на халдейците.

и те ще познаят, че Аз, Господ, говорих в ревността Си,                               

Еремия 50 

20 Виж, Господи, гледай на кого си направил това!

Да ядат ли жените рожбата си, младенците в обятията си?

Да бъдат ли убити в светилището Господне свещеник и пророк?

21 Дете и старец лежат на земята по пътищата;

девиците и младежите ми паднаха от меч;

избил си ги в деня на гнева Си; изклал си, без да пожалиш.

22 Призвал си отвред ужасителите ми като в ден на определен празник;

и никой не се отърва, нито остана в деня на гнева Господен;

онези, които съм носила в обятия и отхранила, неприятелят ми ги довърши.

Плачът на Еремия 2 
 

Книгата на пророк Езекиила  Глава 7 

1  При това Господнето слово дойде към мен и казваше:

2 А ти, сине човешки, слушай -

така казва Господ Йехова към Израелската земя:

Край! Краят дойде

по четирите краища на страната.

3 Сега краят е дошъл върху теб;

защото ще изпратя гнева Си върху теб,

ще те съдя според постъпките ти

и ще възвърна върху теб всичките ти мерзости.

4 Окото Ми няма да те пощади,

нито ще ти покажа милост;

а ще върна върху теб постъпките ти

и въздаянията ти за твоите мерзости ще бъдат сред теб;

и ще познаете, че Аз съм Господ.

5 Така казва Господ Бог Йехова:

Зло, едно небивало зло, ето, идва.

6 Краят дойде, краят дойде,

бди против теб; ето, настъпи.

7 Присъдата ти дойде върху теб, който живееш в тази земя;

времето дойде, денят наближи -

ден на смущение по планините, а не на възклицание.

8 Сега скоро ще излея върху теб яростта Си

и ще изчерпя гнева Си върху теб;

ще те съдя според постъпките ти

и ще възвърна върху теб всичките ти мерзости.

9 Окото Ми няма да те пощади,

нито ще покажа милост;

ще ти въздам според постъпките ти

и въздаянията за твоите мерзости ще бъдат сред теб;

и вие ще познаете, че Аз, Който ви поразявам, съм Господ.

10 Ето, денят, ето, идва!

Твоята присъда се яви!

Жезълът разцъфтя, гордостта поникна!

11 Насилието порасна в тояга за беззаконието им;

нищо няма да остане от тях,

нито от това множество,

нито от имота им;

и няма да остане великолепие между тях.

12 Времето дойде, денят наближи;

който купува, да не се радва;

и който продава, да не жали;

защото има гняв върху цялото това множество.

13 Защото продавачът няма да притежава отново

продаденото от него,

ако и да е останал жив;

понеже видението относно цялото това множество

няма да се отмени,

нито някой ще се утвърди

чрез беззаконния си живот.

14 Затръбиха и приготвиха всичко,

но никой не отива на бой;

защото Моят гняв е върху цялото това множество.

15 Мечът е вън, а морът и гладът - вътре;

който е на нивата, ще умре от меч;

а който е в града, глад и мор ще го погълнат.

16 А онези от тях, които избегнат, като се избавят,

ще бъдат по планините като гълъбите по долините -

всички те плачещи, всеки за беззаконието си.

17 Всички ръце ще отслабват

и всички колена ще станат като вода.

18 Ще се препашат с вретище

и ужас ще ги покрие;

срам ще има по лицата на всички

и плешивост - по главите на всички тях.

19 Среброто си ще хвърлят по улиците

и златото им ще им бъде като нещо нечисто;

среброто и златото им няма да могат да ги избавят

в деня на гнева Господен;

те няма да наситят душите си, нито да напълнят червата си;

защото в тях се спънаха и паднаха в беззаконието си.

20 Господ постави славното Си украшение,

за да се гордеят с него;

но те направиха в него образите на своите мерзости,

на омразните си идоли;

затова Аз го превръщам в нещо нечисто за тях.

21 Ще го предам в ръцете на чужденци за плячка

и на нечестивите на земята - за разграбване;

и те ще го омърсят;

22 и като отвърна лицето Си от тях,

те ще омърсят светилището Ми

и грабители ще влязат в него и ще го омърсят.

23 Направи верига;

защото земята е пълна с кървави престъпления

и градът е пълен с насилие.

24 Затова ще докарам най-злите от народите

и те ще завладеят къщите им;

ще направя да престане и гордостта на силните;

и светите им места ще се омърсят.

25 Погибел идва;

ще потърсят мир, но няма да има;

26 бедствие след бедствие ще идва

и слух след слух ще пристига;

тогава ще поискат видение от пророк;

но поуката ще се изгуби от свещеника

и съветът - от старейшините.

27 Царят ще жалее,

първенецът ще се облече в смайване

и ръцете на народа на страната ще отслабват.

Според постъпките им ще им направя

и според заслугите им ще ги съдя;

и ще познаят, че Аз съм Господ.

Езекил 7 

1  Тогава Той извика в ушите ми с висок глас и каза: Нека се приближат онези, на които е заръчано за града, всеки с изтребителното си оръжие в ръка.

2 И, ето, шест мъже идваха по пътя от горната порта, която гледа към север, всеки с разрушително оръжие в ръка, и сред тях един човек, облечен в ленено, с писарска мастилница на кръста му; и като влязоха, застанаха при медния жертвеник.

3 А славата на Израелския Бог се издигна от херувимите, над които беше, и застана над прага на дома; и Той извика към облечения в ленено мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница.

4 Господ му каза: Мини през града, през Йерусалим, и сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават сред него.

5 А на другите каза, при което аз слушах: Минете след него през града и поразете; окото ви да не пощади, нито да покажете милост;

6 старци, юноши и девици, младенци и жени избийте без остатък; но не се приближавайте към никого от онези, върху които е белегът; и започнете от светилището Ми. И така, те започнаха от старейшините, които бяха пред дома.

7 Тогава им каза: Осквернете дома и напълнете дворовете с убити; излезте. И те излязоха и поразяваха в града.

8 Докато те поразяваха, аз останах, паднах на лицето си и извиках: Горко, Господи Йехова! Ще изтребиш ли всички останали от Израел, като изливаш гнева Си върху Йерусалим?

9 Той ми отговори: Беззаконието на Израелския и Юдовия дом стана твърде голямо; земята е пълна с кръв и градът - изпълнен с извращение на съд, защото си казват: Господ е напуснал земята, и: Господ не вижда.

10 Затова и от Моя страна окото Ми няма да ги пощади и Аз няма да покажа милост, а ще възвърна постъпките им върху главите им.

11 И, ето, облеченият в ленено мъж, който имаше на кръста си мастилницата, даде отчет за работата, като каза: Направих, както Ти ми заповяда.

Езекил 9 

5 Така казва Господ Йехова: В деня, когато избрах Израел и се заклех на рода на Якововия дом, и им се открих в Египетската земя, и им се заклех, като казах: Аз съм Господ, вашият Бог, -

6 в онзи ден им се заклех, че ще ги изведа от Египетската земя и ще ги доведа в земя, която бях промислил за тях - земя, където тече мляко и мед, с която се хвалят всички страни.

7 Тогава им казах: Отхвърлете всеки мерзостите, които е поставил пред очите си, и не се осквернявайте с египетските идоли; Аз съм Господ, вашият Бог.

8 Те обаче въстанаха против Мен и не искаха да Ме послушат; не отхвърлиха всеки мерзостите, които беше поставил пред очите си, нито изоставиха египетските идоли. Тогава реших да излея яростта Си върху тях, за да изчерпя гнева Си против тях сред Египетската земя.

9 Но постъпих заради името Си, да не се оскверни то пред народите, между които бяха и пред които им се открих, като ги изведох от Египетската земя.

10 Затова, като ги изведох от Египетската земя, ги заведох в пустинята.

11 И им дадох повеленията Си и ги запознах с наредбите Си, които като извършва човек, ще живее чрез тях.

12 Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам.

13 Но Израелският дом въстана против Мен в пустинята; не постъпваха според повеленията Ми, а отхвърлиха наредбите Ми, които като извършва човек, ще живее чрез тях, и твърде много оскверниха съботите Ми. Тогава реших да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги изтребя.

14 Но постъпих заради името Си, да не се оскверни то пред народите, пред които ги бях извел.

15 При това Аз им се заклех в пустинята, че няма да ги заведа в земята, която им бях дал - земя, където тече мляко и мед, с която се хвалят всички страни,

16 защото отхвърлиха наредбите Ми, не постъпваха според повеленията Ми и оскверниха съботите Ми; понеже сърцата им отиваха след идолите им.

17 Обаче окото Ми ги пощади и не ги изтребих, нито ги довърших в пустинята.

18 И казах на синовете им в пустинята: Не постъпвайте според повеленията на бащите си и не пазете постановленията им, нито се осквернявайте с идолите им. 

Езекил20  

                                                                                                                                                                                      

7 Сине човешки, това е мястото на престола Ми и мястото на стъпалата на краката Ми, където ще обитавам сред израелците до века и Израелският дом няма вече да омърси святото Ми име - нито те, нито царете им, с блудствата си или с труповете на идолите си на високите си места.

8 Като поставиха своя праг при Моя праг и стълбовете на своите врати - при стълбовете на Моите врати, така че нямаше друго освен стената между Мен и тях, те мърсяха святото Ми име с мерзостите, които вършеха; затова ги изтребих в гнева Си.

9 Сега нека отдалечат от Мен блудствата си и труповете на идолите си; и Аз ще обитавам сред тях до века.                               

Езекил43 

2 Господ е ревнив Бог, Който отплаща;

Господ въздава и се гневи;

Господ отдава възмездие на противниците Си

и пази гняв за враговете Си.

3 Господ е дълготърпелив и велик в сила

и никак няма да оправдае нечестивия;

пътят на Господа е във вихрушка и буря

и облаците са прахът на краката Му.

4 Смъмря морето и го изсушава,

и пресушава всички реки;

Васан и Кармил повяхват

и ливанският цвят окапва.

5 Планините треперят от Него

и хълмовете се разтопяват;

а земята се раздвижва от присъствието Му.

Да! Светът и всичките му жители.

6 Кой може да устои пред негодуванието Му?

И кой може да застане, когато пламне гневът Му?

Когато яростта Му се излива като огън,

скалите се разпадат пред Него.

7 Господ е благ, крепост е в ден на бедствие

и познава уповаващите на Него.                                                                

Наум1 
 

17 Аз така ще наскърбя хората,

че ще ходят като слепи,

защото са съгрешили против Господа;

кръвта им ще се излее като прах

и плътта им - като нечистотии.

18 Нито среброто им, нито златото им

ще може да ги избави

в деня на гнева Господен;

а цялата земя ще бъде погълната

от огъня на ревността Му;

защото ще довърши, и то скоро,

всички жители на земята.

Софония 1 
 

1  Изпитайте себе си - да!, - изпитайте,

народе безсрамни,

2 преди указът да влезе в сила

(денят минава като плява) -

преди да ви сполети лютият гняв Господен,

преди да ви постигне денят на гнева Господен.

3 Търсете Господа, всички кротки на земята,

които извършвате волята Му;

търсете правда, търсете кротост,

дано бъдете покрити в деня на гнева Господен.                                          

Софония 2 

34 Защото Този, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с определена мярка.

35 Отец обича Сина и е предал всичко в Неговата ръка.

36 Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, а Божият гняв остава върху него.

Йоан3 

18 Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които подтискат истината чрез неправда.

Римляни1 

3 И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съда на Бога, като вършиш и ти същото?

4 Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?

5 Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведният съд на Бога,

6 Който ще въздаде на всеки според делата му:

7 вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;

8 а пък гняв и негодувание на онези, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;

9 скръб и неволя на всяка човешка душа, която върши зло, първо на юдеина, после и на гърка,

10 а слава, почест и мир на всеки, който върши добро, първо на юдеина, после и на гърка.

11 Понеже Бог не гледа на лице.                                                                      

Римляни 2 

9 Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

10 Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!

Римляни 5 

19 Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На Мен принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ."

Римляни12 

3 между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били деца на гнева, както и другите.

4 Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,

5 даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)

6 и като ни възкреси с Него, сложи ни да седим с Него в небесни места, в Христос Исус;

7 за да показва през бъдещите векове изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.                                               

Ефесяни2 

5 Защото добре знаете това, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец (който е идолопоклонник) няма наследство в царството на Христос и на Бога.

6 Никой да не ви мами с празни думи; понеже поради тези неща идва Божият гняв върху синовете на непокорството.

7 И така, не бъдете техни съучастници.

Ефесяни5 

5 Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, страст, зли желания и сребролюбие, което е идолопоклонство;

6 поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните,

7 в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях.

8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата си.

Колосяни3 

9 Защото сами те разказват за нас какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог

10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идващия гняв.

1 Солунци1 

14 Защото вие, братя, станахте подражатели на Божиите църкви в Христос Исус, които са в Юдея, понеже вие пострадахте същото от своите си сънародници, както и те от юдеите,

15 които убиха и Господ Исус, и пророците, и нас прогониха, на Бога не угаждат и на всички човеци са противни,

16 като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълват мярката на греховете си; но безграничният гняв ги постигна.

1 Солунци2 

10 Затова възнегодувах против това поколение.

И казах: Винаги се заблуждават със сърцата си,

те не са познали Моите пътища.

11 Така се заклех в гнева Си:

Те няма да влязат в Моята почивка."

12 Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;

13 но се увещавайте един друг всеки ден, докато още е "днес", да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.

14 Защото ние участваме в Христос, ако удържим твърдо докрай първоначалната си увереност;

15 докато се казва:

"Днес, ако чуете гласа Му,

не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението."

16 Защото кои, като чуха, Го преогорчиха? Не бяха ли всички онези, които излязоха от Египет чрез Мойсей?

17 А против кои негодува четиридесет години? Не против онези ли, които съгрешиха и чиито трупове паднаха в пустинята?

18 На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни?                                                                                  

Евреи3 

2 Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха.

3 Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка; както каза Бог:

"Така се заклех в гнева Си:

Те няма да влязат в Моята почивка";

ако и да са били свършени делата Му още при основаването на света.            

Евреи4 

15 И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините;

16 и казаха на планините и на скалите: Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнеца!

17 Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?  Окровение6 

9 И друг, трети ангел, вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,

10 той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и сяра пред святите ангели и пред Агнеца.

11 И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат покой нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му.

12 Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.

13 И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени отсега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да! - казва Духът. - За да си починат от мъките си; защото делата им следват след тях.                                                   

Откровение14 

1  И видях на небето друго знамение, голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем вида поражения, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв.

2 И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и тези, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стоеха при стъкленото море, като държаха Божии арфи.

3 И пееха песента на Божия служител Мойсей и песента на Агнеца, като казваха: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете.

4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят; понеже всички езически народи ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, защото бяха изявени Твоите праведни присъди.

5 И след това видях, че на небето се отвори храмът, т.е. скинията на свидетелството;

6 и седемте ангела, които държаха седемте вида поражения, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи и препасани през гърдите със златни пояси.

7 И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове.

8 И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма, преди да приключат седемте вида поражения на седемте ангела.   Откровение15 

                                                                 Приложение 2 

                                                                  Страхът от Бога 

11 Кой е подобен на Теб, Господи, между боговете?

Кой е подобен на Теб, величествен в святост,

страховит в слава, правещ чудеса?

Изход 15 
 

   17 А милостта на Господа е от века и до века върху онези,

които се боят от Него,

и правдата Му - върху внуците

18 на онези, които пазят завета Му

Псалм103 
 

11 Авраам отговори: Направих го, понеже си казах: Няма да има страх от Бога в това място и ще ме убият заради жена ми.

12 А при това тя наистина ми е сестра, дъщеря на баща ми, но не и дъщеря на майка ми; и ми стана жена.                     

Битие 20 

42 Ако не беше с мене бащиният ми Бог, Бог на Авраама, Страхът на Исаака, ти без друго би ме изпратил сега без нищо. Бог видя моята неволя и труда на ръцете ми и те изобличи нощес.

43 А Лаван в отговор рече на Якова: Тия дъщери са мои                                                                                                         

Битие 31 

13 С любовта Си ще водиш народа, който си изкупил;

упътил си ги със силата Си към святото Си обиталище.

14 Племената ще чуят и ще затреперят;

ужас ще обладае филистимските жители.

15 Тогава ще се уплашат едомските князе;

трепет ще обземе моавските водачи;

всички жители на Ханаан ще се стопят.

16 Страх и трепет ще ги обземе;

чрез великата Ти мишца ще станат неподвижни като камък.

Докато замине народът ти, Господи,

докато замине народът, който си придобил.

17 Ще ги въведеш и насадиш в хълма на Твоето наследство,

на мястото, Господи, което си приготвил за Свое обиталище,

в светилището, Господи, което ръцете Ти утвърдиха.

18 Господ ще царува до вечни векове.                                                                                                                                             

Изход 15 

1  Тогава Бог изговори всички тези думи:

2 Аз съм Йехова, твоят Бог, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.

3 Да нямаш други богове освен мен.

4 Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята;

5 да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,

6 а показвам любов към хиляда поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.

7 Не изговаряй напразно Името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.

8 Помни съботния ден, за да го освещаваш.

9 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;

10 а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти;

11 защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

12 Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог.

13 Не убивай.

14 Не прелюбодействай.

15 Не кради.

16 Не свидетелствай лъжливо против ближния си.

17 Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти.

18 И целият народ гледаше и слушаше гръмотевиците, светкавиците, звука на тръбата и димящата планина; и като видя това, народът се оттегли и застана надалеч.

19 Те казаха на Моисей: Ти говори на нас и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем.

20 Но Моисей каза на народа: Не се бойте; Бог дойде да ви изпита и за да имате страх от Него и да не съгрешавате.

21 Така народът стоеше надалеч. А Моисей се приближи до гъстия мрак, където беше Бог.                                

                                                                                                                                                                                                                  

Изход 20 
 

24 Господ ни заповяда да вършим всички тия повеления и да се боим от Господа нашия Бог, за да ни бъде всякога добре, и за да пази Той живота ни, както прави и днес.

25 И това ще ни се счита за правда, ако внимаваме да вършим всички тия заповеди пред Господа нашия Бог, както ни заповяда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                  

  Второзаконие6 

20 Още Господ твоят Бог ще изпрати и стършели върху тях, догде бъдат изтребени останалите, които са се скрили от тебе.

21 Да се не уплашиш от тях, защото Господ твоят Бог е всред тебе, Бог велик и страшен.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                               

  Втрозаконие7 

18 А когато седне на царския си престол, нека си направи в една книга препис на тоя закон, от книгата която е пред левитските свещеници.

19 Преписът да се намира при него; и да прочита в него през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа своя Бог, да пази всичките думи на тоя закон и тия повеления и да ги върши;

20 за да се не надигне сърцето му над братята му и да се не отклонява от заповедта надясно или наляво; за да остане много години на царството си, той и чадата му, всред Израиля.                                                                                                    

Второзаконие 17 

15 Вярна и права теглилка да имаш; вярна и права ефа да имаш; за да се продължат дните ти на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

16 Защото всички, които вършат неправда, са сквернота за Господа, твоя Бог.

17 Помни какво ти направи Амалик по пътя, когато излязохте от Египет,

18 как ти попречи по пътя и заради последните ти хора, всичките изостанали от слабост, когато ти беше спрял и уморен; и той нямаше страх от Бога.

19 Поради това, когато те успокои Господ, твоят Бог, от всичките неприятели около теб в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство за притежание, заличи спомена за Амалик под небето; да не забравиш.                                                           

  Второзаконие25 
 

58 Ако не изпълняваш старателно всички думи на този закон, които са написани в тази книга, и не се боиш от това славно и страшно име ЙЕХОВА, ТВОЯТ БОГ,

59 тогава Господ ще нанесе ужасни поражения върху теб и потомството ти, поражения големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни.

60 И ще навлече върху теб всичките египетски болести, от които ти се боеше, и ти ще се заразиш от тях;

61 още и всяка болест и всяко поражение, които не са написани в книгата на този закон, Господ ще ги нанесе върху теб, докато бъдеш изтребен.

62 Ще останете малко на брой - докато по многобройност бяхте като звездите на небето; защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог.

Второзаконие32 
 

13 И ви дадох земя, над която не бяхте положили труд, и градове, които не бяхте съградили, и вие живеете в тях; и ядете от лозя и маслини, които не сте садили.

14 И така, сега имайте страх от Господа и Му служете с искреност и истина; и махнете боговете, на които служеха бащите ви отвъд реката и в Египет, и служете на Господа.

15 Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите - на боговете ли, на които служеха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим на Господа.                               

Исус Навиев 24 
 

5 А Саул идваше след воловете си от полето. Той запита: Какво се е случило, че народът плаче? И му съобщиха думите на явиските мъже.

6 Тогава Божият дух дойде със сила върху Саул, когато чу онези думи, и той силно се разгневи.

7 Взе два вола, наряза ги на части и ги прати по всички предели на Израел по вестоносци, за да кажат: Който не излезе след Саул и след Самуил, така ще бъде направено с воловете му. И страх от Господа обзе народа. Всички излязоха като един човек.

8 След като Саул ги преброи във Везек, израелците бяха триста хиляди души, а Юдовите мъже - тридесет хиляди души.        

1  Царе11 
 

19 И целият народ каза на Самуил: Помоли се за слугите си на Господа, твоя Бог, за да не измрем; тъй като върху всичките си грехове прибавихме и това зло, да искаме за себе си цар.

20 А Самуил отговори на народа: Не бойте се. Вие наистина направихте цялото това зло, но не се отклонявайте от това, да следвате Господа, а служете на Господа от все сърце.

21 Не се отклонявайте, защото тогава ще идете след нищожни богове, които не могат да ползват или да избавят, понеже са суетни.

22 А Господ няма да изостави народа Си заради великото Си Име, понеже Господ благоволи да ви направи Свой народ.

23 А колкото до мен, да не даде Бог да съгреша пред Господа, като престана да се моля за вас! Но ще ви уча на добрия и правия път.

24 Само имайте страх от Господа и Му служете искрено, от все сърце; защото помислете колко велики дела извърши Той за вас.

25 Но ако вършите зло, тогава и вие, и царят ви ще загинете.                                                                                           1 Царе 15 
 

1  А тези са заключителните Давидови думи:

Давид, Есеевият син, каза:

Мъжът, който беше издигнат нависоко,

помазаникът на Бога Яковов

и сладкият Израелски псалмопевец, каза:

2 Духът на Господа говори чрез мен

и словото Му дойде на езика ми.

3 Бог Израелски каза,

Скалата Израелска ми говори:

Онзи, който владее над хора, нека бъде праведен.

Нека бъде един, който владее със страх от Бога.

4 И ще бъде като утринната виделина,

когато изгрява слънцето

в безоблачна зора,

като трева, която никне от земята

от сиянието, което блясва след дъжд.

5 Дори домът ми да не е такъв пред Бога,

пак Той е сключил с мен вечен завет,

нареден във всичко, твърд и неизменим.

От Него произлиза цялото ми спасение и цялото ми желание.

И няма ли да го направи да процъфти?

6 А всички беззаконници ще бъдат като тръни,

които се изхвърлят

2 Царе 
 

8 И така, сега пред целия Израел - Господнето общество, и при слушането на нашия Бог ви заръчвам: Пазете и изпитвайте всички заповеди на Господа, вашия Бог, за да продължавате да владеете тази добра земя и да я оставите след себе си за наследство на потомците си завинаги.

9 А ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си и Му служи с цялото си сърце и с цялата си душа; защото Господ изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума; ако Го търсиш, Той ще бъде намерен от теб; но ако Го изоставиш, ще те отхвърли завинаги.

Летописи28 

5 И по всички укрепени градове на Юдея постави съдии в земята, град по град.

6 Той каза на съдиите: Внимавайте какво правите; защото не съдите за човека, а за Господа, Който е с вас в съдопроизнасянето.

7 Затова нека върху вас бъде страх от Господа; внимавайте в делата си; защото в Господа, нашия Бог, няма неправда, нито лицеприятие, нито подкупност.

8 Тогава, като се върнаха в Йерусалим, Йосафат постави и в Йерусалим някои от левитите и свещениците и от началниците на Израелските бащини домове за Господния съд и за спорове.

9 И им заръча: Така да постъпвате със страх от Господа, вярно и със съвършено сърце.                                                         

2Летописи  

5 После израелците отново ще потърсят Господа, своя Бог, и царя си Давид; и в следващите дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост.

                                                                                                                                                                                                           

Осия3 
 

8 Поискай от Мен и Аз ще Ти дам народите за твое наследство

и земните краища за Твое притежание.

9 Ще ги съкрушиш с желязна тояга,

ще ги строшиш като глинен съд.

10 И така, сега се вразумете, о, царе;

научете се, земни съдии.

11 Слугувайте на Господа със страх

и се радвайте с трепет.

12 Целувайте Избраника, за да не се разгневи,

и да погинете в пътя;

защото скоро ще пламне Неговият гняв.

Блажени са всички, които се надяват на Него.

                                                                                                                                                                                                                   

2 Псалм 

19 Стани, Господи; да не надделява човек;

да бъдат съдени народите пред Теб.

20 Господи, докарай страх върху тях;

нека познаят народите, че са само хора. (Села.)                                                                                                                                     9 Псалм 

12 Бои ли се човек от Господа? -

Него Той ще настави кой път да избере.

13 Душата му ще живее в спокойствие

и потомството му ще наследи земята.

14 Интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от Него,

и ще им покаже завета Си.

                                                                                                                                                                                                                     Псалм25 

8 Нека се бои от Господа цялата земя;

нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената.

9 Защото Той каза и стана;

Той заповяда и се затвърди.

10 Господ осуетява намеренията на народите;

прави безполезни мислите на племената.

                                                                                                                                                                                                                       Псалм33 

  Псалом 34 

1 На еврейски [език], азбучен псалом.

Ще благославям Господа по всяко време,

похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.

2 С Господа ще се хвали душата ми;

смирените ще чуят това и ще се зарадват.

3 Величайте Господа с мен

и заедно нека възвеличим името Му.

4 Потърсих Господа; и Той ме послуша

и от всичките ми страхове ме избави.

5 Погледнаха към Него; и светнаха очите им

и лицата им никога няма да се посрамят.

6 Този сиромах извика; и Господ го послуша

и от всичките му неволи го избави.

7 Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него,

и ги избавя.

8 Вкусете и вижте, че Господ е благ;

блажен онзи човек, който уповава на Него.

9 Бойте се от Господа, вие, Негови светии;

защото за боещите се от Него няма оскъдност.

10 Лъвчетата търпят нужда и глад;

но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.

11 Елате, синове, послушайте мен;

ще ви науча на страх от Господа.

12 Желае ли човек живот,

обича ли дългоденствие, за да види добрини? -

13 Пази езика си от зло

и устните си от лъжливо говорене.

14 Отклонявай се от злото и върши доброто,

търси мира и се стреми към него.

15 Очите на Господа са върху праведните

и ушите Му - към техния вик.

16 Лицето на Господа е против онези, които вършат зло,

за да изтреби помена им от земята.

17 Праведните извикаха и Господ послуша,

и от всичките им беди ги избави.

18 Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце,

и спасява онези, които са с разкаян дух.

19 Много са неволите на праведния;

но Господ го избавя от всички тях;

20 Той пази всичките му кости;

нито една от тях не се строшава.

21 Злощастието ще затрие грешния;

и онези, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.

22 Господ изкупва душата на слугите Си;

и от онези, които уповават на Него, нито един няма да бъде осъден.                                                      

Псалм 34 

  Псалом 36 

1 Беззаконието на нечестивия свидетелства на вътрешното ми сърце,

че пред очите му няма страх от Бога.

2 Защото той се лъже в своите си очи,

че беззаконието му няма да се открие и да се намрази.

3 Думите на устата му са беззаконие и измама;

той не иска да бъде разумен, за да прави добро.

4 Беззаконие измисля на леглото си;

застава на недобър път; злото не мрази.

5 Господи, Твоето милосърдие стига до небето,

верността Ти - до облаците;

6 правдата Ти е като великолепните планини;

съдбите Ти са голяма бездна;

Ти, Господи, запазваш хора и животни.

7 Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже!

Затова човешките синове прибягват под покрова на крилата Ти.

8 Ще се напоят от най-доброто на дома Ти

и от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.

9 Защото в Теб е изворът на живота,

в Твоята светлина ще видим светлина.

10 Простирай милосърдието Си към онези, които Те познават,

и правдата Си - към онези, които са с право сърце.

11 Нека не дойде против мен кракът на горделивите,

нито ръката на нечестивите да ме поклати.

12 Там паднаха онези, които вършат беззаконие;

повалиха се и няма да могат да станат.                                                                                                           

Псалм36 
 

  Псалом 90 

1 Господи, Ти си ни бил обиталище от род в род,

2 преди да се родят планините

и да си дал съществуване на земята и вселената,

от века и до века Ти си Бог.

3 Превръщаш човека в пръст

и казваш: Върнете се, човешки синове.

4 Защото хиляда години са пред Теб

като вчерашния ден, който е преминал,

и като нощна стража.

5 Като с порой ги завличаш; те стават като сън;

сутрин са като трева, която пораства;

6 сутрин цъфти и расте;

вечер се окосява и изсъхва.

7 Защото се довършваме от Твоя гняв

и от негодуванието Ти сме смутени.

8 Положил си беззаконията ни пред Себе Си,

тайните ни грехове - в светлината на лицето Си.

9 Понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти,

свършваме годините си като въздишка.

10 Дните на живота ни са естествено седемдесет години

или даже, където има сила, осемдесет години;

но и най-добрите от тях са труд и скръб,

защото бързо преминават и ние отлитаме.

11 Кой знае силата на гнева Ти

и на негодуванието Ти според дължимия на Теб страх?

12 Научи ни така да броим дните си,

че да придобием мъдро сърце.

13 Върни се, Господи; докога?

И дано се разкаеш за скърбите на слугите Си.

14 Насити ни рано с милостта Си,

за да се радваме и веселим през всичките си дни.

15 Развесели ни съразмерно с дните, в които си ни наскърбявал,

и с годините, в които сме виждали зло.

16 Нека се яви Твоето дело на слугите Ти

и Твоята слава - върху децата им.

17 И нека бъде върху нас благоволението на Господа, нашия Бог, да ни ръководи;

и утвърждавай за нас делото на ръцете ни.

Да! Делото на ръцете ни - утвърждавай го.                                                                                                   

90 Псалм 

10 Началото на мъдростта е страх от Господа;

всички, които се водят по Него, са благоразумни;

Неговата хвала трае до века.

                                                                                                                                                                                

111Псалм 

1 Алилуя. Блажен онзи човек, който се бои от Господа,

който много се възхищава от заповедите Му.

2 Потомството му ще бъде силно на земята;

родът на праведните ще бъде благословен.

3 Изобилие и богатство ще има в дома му;

и правдата му ще трае до века.

4 Светлина изгрява в тъмнината за праведните;

Той е благ, милостив, и праведен.

5 Блажен е човекът, който познава милост и дава назаем;

ще защити делото си в съда.

6 Наистина никога няма да се поклати;

праведният е вечен паметник.

7 От лош слух няма да се бои;

сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа.

8 Утвърдено е сърцето му; той няма да се бои дотогава,

докато види повалянето на неприятелите си.

                                                                                                                                                                                  Псалм112 

1 Блажен всеки, който се бои от Господа

и ходи по Неговите пътища;

2 защото ще ядеш плода от труда на ръцете си;

блажен ще бъдеш и ще благоденстваш.

3 Жена ти ще бъде като плодородна лоза сред дома ти,

синовете ти - като маслинени филизи около трапезата ти.

4 Ето, така ще се благослови човекът,

който се бои от Господа.

                                                                                                                                                                                 

Псалм128 

38 Потвърди словото Си към слугата Си,

което ще води към страх от Теб.                                                                                                                      

     Псалм119 
 

12 Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието

и издирвам знание на умни мисли.

13 Страх от Господа е да се мрази злото.

Аз мразя гордост и високомерие,

лош път и извратени уста.                                                                                                                                    

Притчи8 

26 В страха от Господа има силна увереност

и Неговите деца ще имат прибежище.

27 Страхът от Господа е извор на живот,

за да се отдалечава човек от примките на смъртта.

                                                                                                                                                                                 

  Притчи14 

1  Сине мой, ако приемеш думите ми

и запазиш заповедите ми у себе си,

2 така че да отвориш ухото си към мъдростта

и да предадеш сърцето си на разума,

3 ако призовеш благоразумието

и издигнеш гласа си към разума,

4 ако го потърсиш като сребро

и го потърсиш като скрити съкровища,

5 тогава ще разбереш страха от Господа

и ще намериш познанието на Бога.

6 Защото Господ дава мъдрост,

от устата Му излизат знание и разум.

                                                                                                                                                                                     

Притчи2 

28 тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря,

ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.

29 Понеже намразиха знанието

и не разбраха страха от Господа,

30 не приеха съвета ми

и презряха цялото ми изобличение,

31 затова ще ядат от плодовете на своя си път

и ще се наситят от своите си измислици.

32 Защото глупавите ще бъдат умъртвени

от собственото си отстъпване

и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие.

                                                                                                                                                                          

Притчи1 

16 По-добро е малкото със страх от Господа,

отколкото много съкровища с безпокойство.

17 По-добра е гощавката от зеле с любов,

отколкото охранено говедо с омраза.                                                                                                          

Притчи15 
 

5 Мерзост е за Господа всеки, който е с горделиво сърце,

даже ръка с ръка да се съедини, той пак няма да остане ненаказан.

6 С милост и вярност се отплаща за беззаконието

и чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото.

7 Когато пътищата на човека са угодни на Господа,

Той примирява с него и неприятелите му.                                                                                                   

Притчи16 

4 Наградата за смирението и за страха от Господа

е богатство, слава и живот.

Притчи22 

17 Сърцето ти да не завижда на грешните,

а да пребъдва в страх от Господа цял ден,

18 защото наистина има бъдеще

и надеждата ти няма да загине.                                                                                                                         

Притчи23 
 

13 Нека чуем края на цялото слово:

Бой се от Бога и пази заповедите Му,

понеже това е всичко за човека.

14 Защото относно всяко скрито нещо

Бог ще докара на съд всяко дело,

било то добро или зло.                                                                                                                                

  Еклисиас12 

1  И ще израсне стъбло от Есеевия пън

и израстък от корените му ще носи плод;

2 и Духът Господен ще почива върху него,

Дух на мъдрост и разум,

Дух на съвет и сила,

Дух на знание и страх от Господа;

3 и той ще се наслаждава в страха от Господа,

така че няма да съди, според каквото гледа с очите си,

нито ще решава, според каквото чува с ушите си;

4 а с правда ще съди сиромасите

и с правота ще решава в полза за смирените на страната;

ще порази страната с жезъла на устата си

и с диханието на устните си ще умъртви нечестивия.                                                                          

Исая11 

19 Твоето нечестие ще те накаже

и твоите отстъпления ще те изобличат.

И така, познай и виж, че е зло и горчиво нещо,

че си изоставил Господа, своя Бог,

и че нямаш страх от Мен,

казва Господ, Йехова на Силите.

20 Понеже отдавна съм строшил хомота ти

и съм разкъсал връзките ти;

и ти каза: Няма вече да бъда престъпница;

а независимо от това - на всеки висок хълм

и под всяко зелено дърво

си лягала като блудница.                                                                                                   

Еремия2 

37 Ето, ще ги събера от всички страни, където ги бях изгонил в гнева Си, в яростта Си и в голямото Си негодувание; и като ги върна в това място, ще ги населя в безопасност;

38 и те ще Ми бъдат народ, и Аз ще им бъда Бог;

39 и ще им дам едно сърце да ходят в един път, за да се боят от Мен винаги - за тяхно добро и за доброто на децата им след тях;

40 и ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях да ги търся, за да им правя добро; и ще вложа в сърцата им страх от Мен, за да не отстъпят от Мен;

41 дори ще се радвам над тях да им правя добро и ще ги насадя с вярност в тази земя, с цялото Си сърце и с цялата Си душа.

42 Защото така казва Господ: Както докарах върху този народ цялото това голямо зло, така ще докарам върху тях и цялото добро, което съм им обещал.   

Еремея32 

23 И Господнето слово дойде към мен и каза:

24 Сине човешки, тези, които живеят в онези опустошени места в Израелската земя, говорят: Авраам беше само един, но пак наследи земята; а ние сме мнозина; на нас бе дадена земята в наследство.

25 Затова им кажи: Така казва Господ Йехова: Вие ядете месо с кръвта му, повдигате очи към идолите си и проливате кръв; и ще владеете ли земята?

26 Вие се облягате на меча си, вършите мерзости и осквернявате всеки жената на ближния си; и ще владеете ли земята?

27 Кажи им това: Така казва Господ Йехова: Заклевам се в живота Си, онези, които са в опустошените места, непременно ще паднат от меч; и който е на открито поле, ще го предам на зверовете да го изядат; а които са в крепостите и пещерите, ще измрат от мор.

28 И ще превърна земята в пустош и да бъде за удивление, и горделивата й сила ще престане; и Израелските планини ще запустеят, за да няма кой да минава.

29 Тогава ще познаят, че Аз съм Господ, когато превърна земята в пустош и бъде за удивление поради всички мерзости, които извършиха.

Езекил33 
 
 

и ще познаете,

че Аз ви пратих тази заповед,

за да бъде потвърден заветът Ми с Левий,

казва Господ на Силите.

5 Заветът Ми с него беше за живот и за мир,

които му и дадох заради страха,

с който се боеше от Мен и се страхуваше от името Ми.

6 Законът на истината беше в устата му

и неправда не се намери в устните му;

ходеше с Мен в мир и правота

и отвърна мнозина от беззаконие.

                                                                                                                                             

    Малахия2 

6 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на парализирания човек): Стани, вдигни постелката си и иди у дома си.

7 И той стана и отиде у дома си.

8 А множествата, като видяха това, обзе ги страх и прославиха Бога, Който беше дал такава власт на човеците.

9 И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мен! И той стана и Го последва.                                                                                                                                   Матей 9 

40 И им каза: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?

41 И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой ли е Този, че и вятърът, и езерото Му се покоряват?

                                                                                                                                                     Марк 4 

11 И му се яви ангел от Господа, който стоеше отдясно на кадилния жертвеник.

12 И Захария, като го видя, смути се и страх го обзе.

13 Но ангелът му каза: Не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан.

                                                                                                                                                   Лука1 
 

26 И те всички се учудиха и славеха Бога, и изпълнени със страх, казваха: Днес видяхме странни неща.                 

Лука 5 

13 И Господ, като я видя, смили се над нея и й каза: Не плачи.

14 Тогава се приближи и се допря до носилката; а носачите се спряха. И каза: Момче, казвам ти, стани.

15 И мъртвият се повдигна и седна, и започна да говори. И Исус го предаде на майка му.

16 И страх обзе всички и славеха Бога, като казваха: Велик пророк се издигна между нас; и Бог посети Своя народ.

17 И слухът за Него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност.                                                                              

Лука 7 
 
 

4 А на вас, Моите приятели, казвам: Не се бойте от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да направят.

5 Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от него да се боите.

6 Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.

7 Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не се бойте; вие сте много по-скъпи от врабчетата.

8 И ви казвам: Всеки, който изповяда Мен пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели;

9 но ако се отрече някой от Мен пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели.

Лука 12 

26 А Застъпникът, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

27 Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.

28 Чухте, че ви казах: Отивам си и отново ще дойда при вас. Ако Ме обичахте, бихте се зарадвали за това, че отивам при Отца; защото Отец е по-велик от Мен. 

                                                                                                                                                                                              

  Йоан14 

39 Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.

40 И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: Избавете се от това порочно поколение.

41 И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се присъединиха около три хиляди души.

42 И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

43 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.

44 И всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо;

45 и продаваха имота и вещите си и разпределяха средствата на всички, според нуждата на всеки.

46 И всеки ден прекарваха заедно в храма и разчупваха хляб по къщите, и се хранеха с радост и искреност,

47 като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха.

                                                                                                                                                                                                 Деяния2 

3 А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата?

4 Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, а Бога.

5 И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това.

6 И по-младите мъже станаха, обвиха го, изнесоха го и го погребаха.

                                                                                                                                                                                                          Деяния 5 

31 И така по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше.

                                                                                                                                                                                                        Деяния9

22 А те казаха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и е с добро име между целия юдейски народ, беше уведомен от Бога чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи от теб.

                                                                                                                                                                                                       Деяния10 

34 А Петър отвори уста и каза: Наистина, виждам, че Бог не гледа на лице;

35 а във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правото, Му е угоден.

                                                                                                                                                                                                       Деяния10 

17 И това стана известно на всички ефески жители, и юдеи, и гърци; и страх обзе всички тях и името на Господ Исус се възвеличаваше.

                                                                                                                                                                                                         Деяния19 

14 Като послушни деца не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си;

15 но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение;

16 защото е писано: "Бъдете святи, понеже Аз съм свят."

17 И ако призовавате като Отец Този, сп, Който без пристрастие съди според делото на всеки, то прекарайте със страх времето на вашето пребиваване,

18 като знаете, че не с преходни неща - сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви,

19 а със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец - без недостатък и пречист,

20 Който наистина беше предопределен преди създаването на света, но се яви в последните времена за вас,

21 които чрез Него повярвахте в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога.

22 Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,

                                                                                                                                                                                                         1Петър1 

17 Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.

18 Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите;

19 защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява скръб, като страда несправедливо.

20 Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога.

1Петър2 

1  Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да бъдат спечелени без словото чрез поведението на жените си,

2 като видят вашето поведение в страх и чистота.

3 Вашето украшение да не е външно, т.е. плетене на косата, кичене със злато или обличане със скъпи дрехи,

4 а скритият в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.

1Петър 

6 И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който стои в любовта, стои в Бога и Бог - в него.

17 В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят.

18 В любовта няма страх, а съвършената любов изгонва страха; защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е съвършен в любовта.

19 Ние обичаме [Него], защото първо Той възлюби нас.

20 Ако някой каже: Обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е видял.

21 И тази заповед имаме от Него: Който обича Бога, да обича и брат си.

                                                                                                                                                                                                           1Йоан 

23 други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня; а към други показвайте милост, със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.

                                                                                                                                                                                                           Юда1 

18 "Пред очите им няма страх от Бога."

19 А знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под закона; за да се затворят устата на всеки и цял свят да се доведе под съда на Бога.

20 Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.

                                                                                                                                                                                                              Римляни3 

14 Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.

15 Защото не сте приели дух на робство, за да бъдете отново в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!

16 Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца.

                                                                                                                                                                                                            Римляни8 

3 Защото владетелите не причиняват страх на този, който върши добро, а на този, който върши зло. Искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея;

4 понеже владетелят е Божий служител за твое добро. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно меча, понеже е Божий служител, отмъщава с гняв на този, който върши зло.

5 Затова е необходимо да се покорявате не само поради страх от гнева, а и заради съвестта.

6 Понеже по тази причина плащате и данък. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност.

7 Отдавайте на всички дължимото: на когото се дължи данък - данъка; на когото мито - митото; на когото страх - страха; на когото почит - почитта.

                                                                                                                                                                                                       Римляни13

1  И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога.

2 Направете място в сърцата си за нас; никого не сме онеправдали, никого не сме покварили, никого не сме измамили.

3 Не казвам това, за да ви осъдя; защото по-рано казах, че сте в сърцата ни, така че да бъдем заедно и като умрем, и като живеем.

                                                                                                                                                                                                      2Коринтяни 

21 като се подчинявате един на друг в страх от Христос.

22 Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа,

                                                                                                                                                                                                       Ефесяни5 

4 И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.

5 Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христос.

6 Не работете само за пред очи, като човекоугодници, а като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;

7 и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;

                                                                                                                                                                                                     Ефесяни6 

12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни - не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет.

13 Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това и да го изработвате.

14 Вършете всичко без роптание и без съмнение,

15 за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии деца всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,

16 като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христос, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.

                                                                                                                                                                                                   Филипяни2 

6 По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.

7 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

8 И така, не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мен - затворник за Него, а участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога,

                                                                                                                                                                                                   2 Тимотей 
 

1  И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.

2 Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха.

3 Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка; както каза Бог:

"Така се заклех в гнева Си:

Те няма да влязат в Моята почивка";

                                                                                                                                                                                                      Евреи4

7 С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра.

                                                                                                                                                                                                       Евреи11

28 Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание;

29 защото нашият Бог е огън, който изгаря.

                                                                                                                                                                                                       Еврей12 

3 И пееха песента на Божия служител Мойсей и песента на Агнеца, като казваха: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете.

4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят; понеже всички езически народи ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, защото бяха изявени Твоите праведни присъди.

                                                                                                                                                                                                Откровение15 
 
 
 
 
 

{START_COUNTER}