Учените и БОГ


50 НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ И ДРУГИ ВЕЛИКИ УЧЕНИ

ЗА ВЯРАТА СИ В БОГАВ сайта nobelisti.com са публикувани части от новата книга “50 НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ И ДРУГИ ВЕЛИКИ УЧЕНИ ЗА ВЯРАТА СИ В БОГА”. Книгата можете да намерите във всички големи градове на България, в следните книжарници:
- верига книжарници ПИНГВИНИТЕ, www.pe-bg.com
- верига книжарници БУКВИТЕ, bukvite@mail.bg
 
 
“Книгата ‘50 НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ И ДРУГИ ВЕЛИКИ УЧЕНИ ЗА ВЯРАТА СИ В БОГА’ е една невероятно интересна и уместна антология, която съдържа мненията на първокласни учени!”
                                                                                Чарлз ТАУНС,
                                                       Нобелов лауреат за физика,
                                                                изобретател на лазера
 
 
“Аз искам да знам как Бог е сътворил този свят. Аз не се интересувам от този или онзи феномен, от спектъра на този или онзи елемент. Аз искам да узная мислите на Бога; всички останали неща са детайли.” 
                                                                        Алберт АЙНЩАЙН,
                                                       Нобелов лауреат за физика
 
"Нима е случайно това, че лявата половина и дясната половина на всички птици, животни и хора са оформени симетрично? Нима е възможно тази подреденост и закономерност да възникне без замисъла и изобретателността на един Всемогъщ Творец?" 
                                                                                 Исак НЮТОН
{START_COUNTER}