Духовна храна за победоносен живот

ДУХОВНА ХРАНА

ЗА

ПОБЕДОНОСЕН ЖИВОТ

 ОТ ДЖОН ОСТИН


1

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Ключът към духовния растеж е размишлението върху Божието слово. Исус е казал, че човек трябва да живее не само с хляб, но и с всяка дума, която излиза от Божията уста/Мат.4:4/. Да живеем чрез всяка Божия дума не означава просто да четем Библията,а да размишляваме и да черпим духовната си храна от Писанието според нуждите ни. Ние не трябва да се мъчим и напрягаме свръх силите си, за да порастнем, за да стане това ние просто трябва да се храним с необходимата храна. В началото може да не забележим растежа си, но след време ще открием, че наистина сме порастнали. По същият начин е и с духовното израстване: то не се придобива изведнъж, като се напрягаме свръхсилите си, а чрез ежедневно размишление върху Божието слово. Проблемът идва от това, че искаме да порастнем изведнъж. Светът иска нещата да стават бързо. Съществува нес-кафе, ориз за бързо приготвяне, моментално приспивателно и т.н. Представете си, че две годишно дете се опитва да си пусне мустаци, а всъщност то трябва само да продължи да се храни и един ден, когато порастне, мустаците ще се появят сами, без никакви усилия от негова страна. И ако ние отделяме време, за да храним тялото си три пъти на ден, не трябва ли да отделяме същото време, та дори и повече, за да храним духа си? Освен това,когато един ден застанем пред Нашия Господ Исус, от значение ще бъде не колко сме порастнали физически, а как сме използвали времето си на земята, за да израстнем духовно.

Еврейската дума за “размишление” произлиза от думата “хаган”, която означава”шептя”. Да размишляваме върху Божието слово, означава тихо да си говорим Божието слово. Много пъти, когато в Библията се споменава думата “размишлявам”, там също така се споменава и думата “уста”. Бог каза на Исус Навиев, че написаното в книгата на Закона трябва да е на устата му денем и нощем. ”Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.”/Исус Навиев 1:8/. ”Послушай, Господи, думите ми : Внимавай на размишлението ми.”/Псалм 5:1/

Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой.”/Псалм 19:14/

И ще размишлявам върху всичко що си сторил, и деянията ти ще преговарям.”

/Псалм 77:12/

Когато размишляваме върху Божието слово, ние трябва да използваме устата си и да го изговаряме на глас. Когато четем Словото на ум, ние използваме само очите си за да Го възприемаме, но когато четем Божието Слово на глас, ние използваме очите ни да четат, устата ни да говори и ушите ни да слушат. Следователно, Божието Слово ще се въэприема много по-бързо от духа ни, когато го изговаряме на глас.

Нещо повече, Исус каза, че ние ще получим това, което казваме или както пише в гръцкият текст: ”това,което изповядаме с устата си”/Марк 11:23/.

Християнството не е само вярване, но и изповед. Чрез нашата изречена изповед ние се новородихме и ще продължаваме да се развиваме духовно чрез изповядване на Божието Слово.

Това, което сме днес, е резултат от всичко, което сме казвали и изповядали в миналото.Това, което ще бъдем утре, ще бъде резултат от това, което казваме и изповядаме днес. С думите си ще се оправдаем и с думите си ще се осъдим /Матей 12:37/. Езикът ни е силата, която управлява нашия живот/Яков 3:2-12/.

Изповедта не се ограничава само с изповядване на греха, но също така тя включва и неотстъпно изповядване на вярата ни/Евреи4:14,10:23/.Ние трябва непрестанно да изповядваме вярата си. Ако ние не изповядаме нашата вяра , нямаме нищо, за което здраво да се хванем. Развитието на вярата ни зависи много от нашата изповед.

 

2

 

Вярването идва от слушане и слушане на изговореното Христово Слово /Римляни10:17/.

Чрез същия принцип, чрез който сме приели вечен живот, ние продължаваме да растем духовно.

Тази книжка съдържа обещания от Светото писание под формата на лични изповеди, касаещи различни области от живота ни. Препоръчваме ви ежедневно да отделяте време и да ги изповядвате. Ако не успеете да направите това наведнъж, то изповядвайте част от тях сутрин, друга на обяд и останалата част вечер. Като изповядвате неуморно Светото писание всеки ден,духът ви ще заякне и вие ще побеждавате във всяка една област на живота, за която сте размишлявали.

Препоръчваме ви да се молите на езици всеки ден. Тук са посочени няколко причини, поради които молитвата на езици трябва да бъде на първо място в живота ни.

1.Когато се молим на езици, нашият дух се моли /1Коринтяни14:14/.

Нашият дух става действен и владее цялото ни същество, когато се молим.

2.Нашият дух се укрепява и изпълва с енергия, когато се молим на езици /1Коринтяни14:4/

3.Когато се молим на езици, ние говорим на Бога и Го величаем /1Коринтяни14:2; Деяния на Апостолите10:46/.

4.Молитвата на езици или молитвата в духа е духовно оръжие срещу Сатана /Ефесяни 6:10-18/.

5.Когато се молим на езици, ние се изграждаме в нашата пресвята вяра /Юда20/.

6.Молитвата на езици ни помага в нашия молитвен живот /Римляни 8:27/.

7.Когато се молим на езици,ние се молим според съвършенната Божия воля

/Римляни 8:27/.

Има още много, много други измерения на живот в духа, например пеене в духа, служение на Бога, пеене на псалми, химни, духовни песни и т.н. Но ние можем да започнем дори още сега и да действаме в духовната сфера, като се молим на езици в духа.

Духът на мъдрост и откровение почива на вас, когато размишлявате върху Светото писание и се молите непрестанно в духа.

 

 

РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ

 

Аз прилежно слушам гласа на Господа, Моя Бог, и върша това, което Му е угодно, и слушам заповедите Му, и пазя повеленията Му, и Той държи настрана от мен болестите, които съществуват на тоя свят, защото Той е Господ, Който ме изцелява /Изход15:26/.

Аз служа на Господа, моя Бог, и Той благославя хляба и водата ми; Той отнема всяка болест от мен /Изход 23:25/.

Аз ходя по всичките пътища, които, Господа, моят Бог ми е заповядал, за да живея и благоденствам и да се удължат дните ми на земята чрез наследството, което притежавам в Христа /Второзаконие 5:33/.

Бог пази всичките ми кости и ни една от тях не е строшена /Псалм 34:20/.

Аз възхвалявам Господа, моя Бог, защото Той е здравето, което излъчва лицето ми /Псалм 42:11/.

 

3

 

Бог изкупи душата ми от силата на гроба и аз ще живея вечно,защото имам вечен живот в Христа/Псалм 49:9,15/.

Божията обич и милосърдие са по-ценни от живота.Душата ми е наситена, като от тлъстина и мас и устата ми с радост ще възхваляват Бога /Псалм 63:3,5/.

Бог е милостив към мен и ме благославя, и лицето Му сияе над мен,за да се опознае на земята пътят му и във всичките народи Неговото изцеляващо спасение /Псалм 67:1-2/.

Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния, защото Той прощава всичките ми беззакония и изцелява всичките ми болести.Той е, който носи бремето ни /Псалм 103:2-3; Псалм 68:19/.

Няма нито един болен или немощен в семейството ми/Псалм 105:37/.

Речта ми е благотворна и тя е като дърво на живота.Сърцето ми е весело и прави лицето ми засмяно. Светлият ми поглед радва сърцето ми и добри вести от Бога угояват костите ми/Притча15:4,13,30/.

Благи думи са винаги на устата ми и те са, като медена пита, сладост за душата и здраве за костите ми /Притча 16:24/

Аз живея под покрива на Всевишния Бог и пребъдвам под сянката на Всемогъщия.Казвам за Господа, че Той е прибежище мое и крепост моя, Мой Бог, на Когото уповавам. Той ме избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. Той ме покрива с перата си и в убежището под крилата Му аз се подслонявам. Неговата истина е мой щит и закрила. Аз не се боя от нощен страх, нито от стрелата, която лети денем; нито от мор, който ходи в тъмнината; нито от гибелта, която опустошава по пладне. Хиляда души ще падат от страната ми и десет хиляди до десницата ми, но до мене няма да се приближи.Само ще видя с очите си възмездието на нечестивите, защото съм направил Господ мое прибежище и Всевишния е мое обиталище. Никакво зло не ще ме сполети, нито язва ще се приближи до жилището ми, защото Бог заповяда на ангелите си да се грижат за мен и да ме пазят във всичките ми пътища. На ръце ще ме вдигат да не би да се ударя в камък. Настъпя ли лъв или отровна змия, ще стъпча младия лъв и дракона под нозете си. Стъпквам Сатана и всички негови демонични сили под нозете си. Отдал съм обичта си на Бога и Той ме спасява и въздига, защото зная името Му – Исус. Призовавам Бог и Той ми отговаря.Т ой е с мен, когато съм в бедствие.Той ме избавя и прославя и ме насища с дългоденствие и ми показва спасението си /Псалм 91/.

Бог изпрати Словото си и ме изцели и Той ме избави от гибел /Псалм 107:20/.

Бог ме спасява,изцелява и ме дарява с благоденствие /Псалм 118:25/.

Бог ме съживява според Словото си. Бог ме укрепява според Словото си /Псалм 119:25,28/.

Бог ме съживява според Своята обич и милосърдие и свидетелствата Му са постоянно на устните ми /Псалм 119:88/.

Бог ме укрепява според Словото Си и аз живея /Псалм119:116/.

Пазя Божието Слово в сърцето си и То удължава дните ми и ми притуря дългоденствие и мир. Не мисля себе си за мъдър. Боя се от Господа и се отклонявам от зло. Това е здраве за тялото ми и влага за костите ми. Изпълнявам Божието Слово и когато си легна, не се страхувам и спя сладко /Притча 3/.

Вслушвам се в Божието Слово и приемам думите Му и годините на живота ми се умножават. Придържам се неотстъпно към Божието Слово, защото То е моят живот.

Вниквам в Словото Му и се вслушвам хубаво в думите Му. Не им позволявам да се отклонят от погледа ми и ги пазя дълбоко в сърцето си, защото те са живот за мен и здраве за цялата ми снага /Притча 4/.

Боя се от Бога и умножавам дните си. Пазя сърцето си повече от всичко, защото от него бликат изворите на живота /Притча10:27;4:23/.

Моето желание е само Господа и то е дърво на живота. Боя се от Бог и Той е моят извор на живот. Сърцето ми е тихо и е живот за тялото ми /Притча13:12; Пр14:27,30/.

Сърцето ми е весело и е благотворно, като лекарство.От плодовете на устата ми се насити корема ми. От творението на устните ми, аз съм заситен. Смърт и живот има в силата на езика ми. Аз говоря Божиите съживителни слова и получавам живот и здраве /Притча17:22; Притча18:20-21/.

4


Исус Христос се натовари с болестите ми и понесе болката ми. Той бе поразен от Бог, бит бе и мъчен заради мен. Наранен бе поради моите прегрешения и бит бе поради моята вина и неправедност. Него сполетя наказанието, докарващо моя мир и с Неговите рани аз съм изцелен и възстановен. Сега тялото ми е напълно здраво /Исаия 53:4-5; 1 Петрово послание 2:24/.

Божията воля се изпълнява на земята така, както се изпълнява на небето. В небесата няма болести, следователно аз въобще не боледувам на тази земя. Исус никога не е боледувал на земята. Исус е в мен и животът Му строи в мен. Защото, както беше Той, така съм и аз на на тоя свят. Здрав съм така, както Христос бе здрав на земята /Матей6:10; Галатяни2:20; 1 Йоан 4:17/.

Исус съсипа делата на дявола, които са немощи, болести и страдания. Следователно всичките дела на дявола в моето тяло са унищожени и аз имам превъзходно здраве в Исуса Христа /Матей 8:17; 1 Йоан 3:8; Деяняния на Апостолите 10:38/. Аз съм оправдан от думите ми. Вярата на Исус Христос е в мен, защото той е в мен. Исус е Начинателят и Усъвършителят на вярата ми. Аз говоря на планини от болести и немощи и те се подчиняват на думите ми и изчезват. Имам власт и сила над всякакви болести и немощи. Аз им заповядвам да се махат и те се подчиняват на думите ми. Полагам ръце на болни и те оздравяват /Матей 12:37; Евреи12:2; Марк 11:23; Матей10:1; Марк 16:18/.

Аз вярвам в Бог и всички Негови обещания и няма невъзможни неща за мен. Всички Божии обещания са “да” за мен, защото Христос плати цената за тях /Марк 9:23;2 Коринтяни1:20/.

Аз вярвам,че всичко, което казвам, ще се сбъдне. Когато се моля за всички онези неща, които силно желая, аз вярвам, че вече съм ги получил и ги имам /Марк 11:23-24/.

Каквото и да поискам в името на Исус, самият Исус го изпълнява, за да се прослави Отец в Сина. Когато се моля за нещо в името на Исус, Исус казва, че Той ще го изпълни/Йоан 14:13-14/.

Отец обича Исус Христос и му дава всичко, което поиска от Него. Отец ме обича не по-малко от Исус и ми дава всичко, което поискам от Него /Йоан 16:23-27;17:23/.

Цялата власт на небето и земята е дадена на Исус Христос. Аз вярвам в силата и властта в името на Исус Христос и чрез Неговото име аз съм напълно изцелен /Матей 28:18; Деяния на Апостолите 3:16/.

Божият Дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, живее в мен и Този, Който въэкреси Исус Христос от мъртвите, съживява смъртното ми тяло чрез Духа Си, който сега обитава в мен /Римляни8:11/.

Аз изповядвам с устата си, че Исус Христос е Господ и вярвам със сърцето си, че Бог Го е въэкресил от мъртвите и затова аз съм изцелен, защото със сърцето си вярвам и се оправдавам, а с уста правя изповед и се спасявям /Римляни 10:9,10-“спасявам” идва от гръцката дума “созо”, която означава също така”изцелявам”-напр./Марк 5:23; Деяняния на Апостолите14:9/.

Здравето ми процъфтява и славата на Господа се изявявя в мен. Господ ми носи здраве и изцеление и ми разкрива изобилието на мир и на истина /Исая 58:8;

Йоан 17:22; Еремия 33:6/.

Аз сея за Духа и от Духа ще пожъна вечен живот. Всеки ден аз сея думи на здраве и изцеление и своевременно жъна здраве в тялото си /Галатяни 6:8-9/.

Исус унищожи Сатана и възтържествува над всички негови началства и власти. И те нямат повече никаква власт над мен. В името на Исус аз имам власт над тях и над всички техни дела-болести, скърби и немощи /Евреи 2:14;Колосяни 2:14-15;Марк 16:17-18/.

Словото е близо до мен. То е дори в сърцето ми и в устата ми. Това са думите на вяра, които аз говоря /Римляни10:8/.

Божията воля е да преуспявам, да бъда в съвършенно здраве, както благоуспява душата ми /3 Йоан 2/.

Моето тяло е храм на Святия Дух и цялата Божия пълнота пребъдва в мен.

Прославям Бог с тялото и с духа си, които са Негови/1Коринтяни 6:19-20;Ефесяни 3:19/.

 

5

 

МОЛИТВИ ЗА ДУХОВЕН РАСТЕЖ

 

Татко (Отче),моля се в Името на Исус Христос, моя Господ, любовта ми да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да мога да изпитвам нещата, които се различават и да бъда искрен и незлоблив до деня на Христа; да бъда изпълнен с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за Твоя слава и хвала /Филипяни 1:9-11/.

Татко, искам и се моля в Името на Исус Христос, моя Господ, да бъда изпълнен с познанието на твоята воля и пълна духовна мъдрост и разбиране, така че да вървя угодно на Господа и да бъда плодоносен във всяко добро дело. Моля Те като раста в познаването на тебе, Боже, да ме подкрепяш с пълна сила според славното Ти могъщество, за да издържа и бъда дълготърпелив във всичко с радост; като благодаря на Тебе, Който си ме създал, за да участвам в наследството на светиите в царството на светлината /Колосяни1:9-12/.

Татко,моля се и искам в името на моя Господ, Исус Христос да ми дадеш дух на мъдрост и на откровение в познанието на Исуса. Моля те също така да просветиш очите на сърцето ми, за да позная надеждата, към която си ме призовал, какво е богатството между светиите на славното ти наследство и колко превъзходно велика е силата Ти към мен, вярващия – сила, която е според действието на могъщата Ти мощ, с която подействува в Христа. Изповядам,Татко, че познавам Христовата любов, която никакво знание не може да обгърне, за да се изпълня с цялата Ти пълнота според действието на Твоята могъща сила, която действа в мен /Ефесяни1:17-20;3:19-20/.

Татко, изповядвам, че се укрепявам с мощ в моя вътрешен човек чрез Святия Ти Дух според богатството на славата Ти. Изповядвам, че Христос чрез вяра се всели в сърцето ми, тъй че закоренен и основан в любовта да бъда силен и да разбера заедно с всички светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да позная Христовата любов, която никое знание не може да обгърне /Ефесяни3:16-18/.

Татко, моля се в Името на Исус Христос да направиш да раста и да преизобилствам в любов един към друг и към всички хора, за да се утвърди сърцето ми в святост пред Теб, Татко Мой, при пришествието на моя Господ Исус Христос с всички Негови светии /1Солунци 3:10-13/.

Татко, аз идвам при Тебе в името на Твоя Син, Исус Христос. Ти прослави

Твоя Син и Твоят Син също Те прослави. Ти Му даде власт над всяка твар и Той даде вечен живот на всички, които, Ти си Му дал. Направи така,Татко, че да позная Тебе, Единствения Истинен Бог и Исус Христос, Когото си изпратил, защото който Те познава има вечен живот. Славя Те тук на земята и ще довърша делото, което Ти си определил да извърша. Всичко мое е и Твое и всичко, което Ти имаш е и мое. Както Исус не е от този свят, така и аз не съм от този свят. Благодаря Ти Небесни Татко, че ме пазиш в Името Си, защото аз Ти принадлежа. Аз съм се осветил чрез истината Ти, защото Твоето Слово е истина. Както Ти прати Исус в света, така и Исус ме изпрати в този свят. Аз освещавам себе си, за да може Твоята Църква да бъде осветена чрез истината. Моля се и искам в Името на Исус Христос всички в Твоята Църква да бъдат съвършени в единство, както Ти, Татко, си в Исус и Исус в Тебе. Направи така, Татко, светът да познае, че Ти прати Исус и си ги възлюбил така, както си възлюбил и Исуса. Татко, аз зная, че Ти прати Исус,за да ми извести Твоето Име и сега Го изявява чрез Святия Дух, действащ чрез Църквата Му. Направи така,Татко, че любовта с която възлюби Исуса да бъде в мене. Всичко това искам в Името на моя Господ Исус Христос /Йоан 17/.


6

 

РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА БЛАГОУСПЯВАНЕ

 

Бог ме благославя и прославя Името Си чрез мене.Аз съм благословение за другите хора. Христос ме освободи от проклятието на Закона. Аз съм Авраамово потомство и благословението, дадено на Авраам, е и мое /Битие12:2-3; Галатяни 3:7,14/.

Слушам добре гласа на Господа, моя Бог и внимавам да върша всичките

Негови заповеди, които той ми заповядва и затова Господ ме въздига над всичките народи на света. Всички тези благословения идват и почиват на мен, защото слушам гласа на Господа, моя Бог. Благословен съм в града, благословен съм и на полето. Плодът на тялото ми-моите деца са благословени. Кошът и нощвите ми са благословени.

Благословен съм при влизането, благословен съм и при излизането ми.Господ поразява враговете ми , които се повдигат против мен. Те ще идват срещу мен през един път и през седем пътища ще бягат пред мен. Господ заповядва да бъдат житниците ми пълни и всичко, до което допра ръката си. Бог ме благославя с наследството, което ми е дал в Христа. Господ ме утвърждава свят народ за Себе Си, според както ми се е клел, защото пазя заповедите Му и ходя в Неговите пътища.

Всичките племена на света ще видят, че се наричам с Господното име и ще се боят от мен. Господ ме прави да изобилствам с блага. Господ отваря доброто си съкровище за мен и благославя всяко мое дело. Аз давам на заем на други и нямам нужда да вземам на заем. Господ ме поставя да бъда глава, а не опашка. Аз винаги съм отгоре, а не отдолу, защото слушам заповедите на Господа и внимавам да ги пазя и върша /Второзаконие 28:1-14, Галатяни3:13-14/.

Аз съм благословен от Всевишния Бог, създател на небето и земята /Битие 14:19/.

Божието слово не се отдалечава от устните ми денем и нощем, защото размишлявам над него и постъпвам внимателно според както е написано в него. И за това ще напредвам в пътя си и ще имам добър успех /Исус Навиев 1:8/. Аз се наслаждавам в Божия закон и в Него се поучавам ден и нощ. Ето защо аз съм, като дърво, посадено при потоци води, което ражда плода си на време, листата му не повяхват и във всичко що върша преуспявам /Псалм 1:2-3/.

Господ е моят пастир. Няма да остана в нужда/Псалм 23:1/.

Господ желае благоденствието ми, защото съм Негов слуга/Псалм 35:27/.

Аз съм заситен изобилно от най-доброто на Божия дом и пия вода от реката на Неговите сладости, защото Бог е изворът на живота ми /Псалм 36:8-9/.

Бог увенчава годините ми с благодатта Си и от стъпките Му извират блага.

/Псалм 65:11/.

Аз се боя от Господа и се възхищавам от Божието Слово. Изобилие и богатство има в къщата ми /Псалм 112:1-3/.

Аз почитам Господа с имота си, с първаците на всичкия си доход и житниците ми са препълнени /Псалм 3:9-10/.

Аз обичам Господа и Той ме прави наследник на имот.Той пълни съкровищниците ми /Притча 8:21/.

Господ не ще остави душата ми да гладува, защото съм праведен пред Него в Христа.Той ме обогатява, защото съм трудолюбив /Притча 10:3-4/.

Наградата на смирението и на страха от Господа е богатство, слава и живот /Притча 22:4/.

Внасям редовно десятъка си в хранилището, за да има храна в Божия дом. Отдавам признание и почит на Господа и Той отваря небесните прозорци и ме отрупва с благословенията Си /Малахия 3:10/.

Най-напред търся Божието царство и Божията правда и всичко останало ми се прибавя /Матей6:33/.

Давам и ще ми се даде. Добра мяра,натъпкана,разтърсена и препълнена, хората изсипват в пазвата ми /Лука 6:38/.

 

7

 

Христос стана сиромах,за да мога чрез неговата сиромашия аз да се обогатя. /2 Коринтяни 8:9/.

Сея щедро и за това ще жъна щедро. Давам на драго сърце и моят Бог е силен да преумножи над мен всякакво благо, така щото, като имам всичко да преуспявям във всяко добро дело /2 Коринтяни 9:6-8/.

Моят Бог снабдява всяка моя нужда, според Своето богатство в слава, чрез Христа Исуса /Филипяни 4:19/.

 

КОИ СМЕ НИЕ В ИСУС

 

 

1.В Исус аз имам живот и този живот е светлина за всички хора

/Йоан 1:4/.

2.В Исус имам вечен живот /Йоан 3:15-16/.

3.В Исус аз съм оправдан /Римляни 3:24/.

4.В Исус имам мир с Бога /Римляни 5:1/.

5.В Исус Бог ме обича /Римляни 5:8/.

6.В Исус имам изобилие на благодатта /Римляни 5:17/.

7.В Исус аз царувам в живота /Римляни 5:17/.

8.В Исус аз ходя в нов живот /Римляни 6:4/.

9.В Исус аз съм жив за Бога /Римляни 6:11/.

10.В Исус аз принасям плод на Бога /Римляни 7:4/.

11.В Исус няма никакво осъждение за мен /Римляни 8:1/.

12.В Исус аз съм освободен от закона на греха и смъртта /Римляни 8:2/.

13.В Исус аз живея според закона на животворящия Дух /Римляни 8:2/.

14.В Исус аз съм Божие дете /Римляни 8:16/.

15.В Исус аз съм наследник на Бога /Римляни 8:17/.

16.В Исус аз съм сънаследник на Бога /Римляни 8:32/.

17.В Исус аз получавам даром всичко от Бог /Римляни 8:32/.

18.В Исус аз съм повече от победител /Римляни8:37/.

19.В Исус нищо не може да ме отлъчи от Божията любов /Римляни 8:38-39/.

20.В Исус аз съм осветен /1Коринтяни1-2/.

21.В Исус аз съм обогатен във всичко /1 Коринтяни1:5/.

22.В Исус аз имам мъдрост от Бога /1Коринтяни1:30/.

23.В Исус имам правда /1 Коринтяни1:30/.

24.В Исус имам освещение /1Коринтяни1:30/.

25.В Исус имам изкупление/ 1Коринтяни1:30/.

26.В Исус ще бъда възкресен /1 Коринтяни15:20-22/.

27.В Исус победата над смъртта е моя /1Коринтяни15:57/.

28.В Исус всички Божии обещания са “ДА” и “АМИН” за мен /2 Коринтяни1:20/.

29.В Исус аз съм утвърден /2 Коринтяни1:21/.

30.В Исус аз съм помазан от Бога /2 Коринтяни1:21/.

31.В Исус аз винаги побеждавам /2 Коринтяни2:14/.

32.В Исус аз съм благоухание за Бога /2 Коринтяни2:14/.

33.В Исус моят ум е обновен и просветен /2 Коринтяни 3:14/.

34.В Исус аз съм ново създание /2 Коринтяни 5:17/.

35.В Исус аз служа за примирение /2 Коринтяни 5:18/.

 

8

 

36.В Исус аз съм посланик на Бога /2 Коринтяни5:20/.

37.В Исус аз ставам праведен пред Бог /2 Коринтяни5:21/.

38.В Исус аз живея чрез Божията сила /2 Коринтяни13:4/.

39.В Исус аз имам свобода /Галатяни 2:4/.

40.В Исус аз съм изкупен от проклятието на закона /Галатяни2:4/.

41.В Исус аз имам благословението дадено на Авраам /Галатяни 3:14/.

42.В Исус аз съм Божий син /Галатяни4:7/.

43.В Исус аз имам вяра,която действа чрез любов /Галатяни5:6/.

44.В Исус аз съм благословен с всички духовни благословения в небесните места /Ефесяни1:3/.

45.В Исус аз бях избран още преди сътворението на света /Ефесяни1:4/.

46.В Исус Бог ме приема /Ефесяни1:6/.

47.В Исус имам живот от Бога /Ефесяни 2:5/.

48.В Исус сега аз седя в Небесни места /Ефесяни2:6/.

49.В Исус аз имам неизмеримото богатство на Божията благодат и благост /Ефесяни2:7/.

50.В Исус аз съм Негово творение /Ефесяни2:10/.

51.В Исус аз съм създаден за добри дела /Ефесяни2:10/.

52.В Исус аз съм вграден заедно в Духа за Божие обиталище /Ефесяни2:22/.

53.В Исус аз имам дръзновение и достъп с увереност пред Бог

/Ефесяни 3:12/.

54.В Исус аз съм светлина /Ефесяни 5:8/.

55.В Исус аз съм укрепен в силата на Божието могъщество /Ефесяни6:10/.

56.В Исус Бог ме зове към високото в небесата /Филипяни 3:14/.

57.В Исус аз не се безспокоя /Филипяни4:6/.

58.В Исус аз имам Божия мир,който никой ум не може да схване

/Филипяни 4:7/.

59.В Исус имам Божия мир,който пази сърцето и мислите ми /Филипяни4:7/.

60.В Исус аз съм силен /Филипяни4:13/.

61.В Исус аз мога да постигна всичко /Филипяни4:13/.

62.В Исус всичките ми нужди са снабдени според Божието богатство в слава /Филипяни4:19/.

63.В Исус аз бях освободен от властта на тъмнината /Колосяни1:13/.

64.В Исус аз бях пренесен в Божието царство /Колосяни1:13/.

65.В Исус аз съм изкупен чрез кръвта му /Колосяни1:14/.

66.В Исус аз имам прощение на греховете /Колосяни1:14/.

67.В Исус аз съм примирен с Бога /Колосяни1:20/.

68.В Исус аз имам всички съкровища на мъдростта и на знанието

/Колосяни 2:3/.

69.В Исус аз имам пълнота и съвършенство /Колосяни2:10/.

70.В Исус животът ми е скрит с Него в Бога /Колосяни3:3/.

71.В Исус благодатта ми е безгранична /1Тимотей1:14/.

72.В Исус аз съм получил спасение и вечна слава /2Тимотей 2:10/.

73.В Исус аз съм съвършенно спасен /Евреи7:25/.

74.В Исус имам вечно изкупление /Евреи9:12/.

75.В Исус аз имам вечно наследство /Евреи9:12/.

76.В Исус аз се усъвършенствам във всяко добро дело, за да върша волята Му /Евреи13:21/.

77.В Исус аз имам безкрайната Божия милост /1 Петрово послание1:3/.

78.В Исус имам жива надежда /1 Петрово послание1:3/.

79.В Исус имам неизказана и неизразима радост /1 Петрово послание1:8/.

80.В Исус аз съм свето свещенство /1 Петрово послание2:3/.

81.В Исус аз съм непоколебим /1 Петрово послание5:10/.

82.В Исус имам общение с всички вярващи /1 Йоан 1:7/.

83.В Исус аз приех помазанието,което ме учи на всичко /1 Йоан 2:27/.

9

 

84.В Исус аз имам Божия дух /1 Йоан 3:24/.

85.В Исус аз преодолях дявола,плътта и света /1 Йоан 4:4/.

86.В Исус Бог живее в мен /1 Йоан 4:15/.

87.В Исус аз имам Божията любов /1 Йоан 4:16/.

88.В Исус аз нямям страх /1 Йоан 4:18/.

89.В Исус аз побеждавам света /1 Йоан 5:4/.

90.В Исус аз печеля /1 Йоан 5:4/.

91.В Исус аз съм разумен/1 Йоан 5:20/.

92.В Исус аз познавам Бог/1 Йоан 5:20/.

 

 

РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА

 

Аз почитам майка си и баща си, както Господ, моят Бог ми е заповядал.

Дните ми се продължават и аз благоденствам в наследсвото, което Господ,

моят Бог ми е дал /Второзаконие 5:16/.

Аз раста и Господ ме благославя, и Божият Дух действа в живота ми /Съдии 13:24-25/.

Както Самуил беше посветен да служи на Господа, така и аз посвещавам живота си на Господа/ 1Царе 1:24-28/.

Аз служа на Господа и раста пред Него /1Царе 2:11,21/.

Аз раста и придобивам благоволението на Господа и на хората /1Царе 2:26/.

Аз съм наследство от Господа /Псалм127:3/.

Аз слушам поуката на баща ми и не отхвърлям наставленията на майка ми, защото те са благодатен венец на главата ми и огърлица около шията ми /Притча1:8-9/.

Аз слушам поуката на родителите ми и внимавам да придобия разум,

проницателност, разбиране и тълкование на духовните въпроси /Притча4:1/.

Аз съм мъдър и радвам родителите си. Обичам Божията мъдрост и родителите ми се радват /Притча 15:20;Пр.29.3/. Аз се проявявам с постъпките си, делата ми са чисти и праведни.

/Притча 20:11/.

Аз съм възпитан да следвам пътя към Господа и дори, когато остарея няма да се отклоня от него /Притча2276/.

Слушам баща си и не ще презирам майка си, когато остарее /Притча23:22/.

Аз заяквам духовно, изпълнен с мъдрост, и за това Божията благодат е на мен /Лука 2:40/.

Аз се покорявам на родителите си в Господа, за да ми е добре и да живея много години на земята /Ефесяни6:1,3/.

Аз съм възпитан под наставлението, дисциплината и учението на Господа /Ефесяни 6:4/.

Аз се покорявам на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа /Колосяни 3:20/.

Не позволявам на никого да ме презира и съм за пример на вярващите в моите думи, поведение, любов, дух, вяра и чистота/1Тимотей 4:12/.

Стремя се да зная Светото писание още от най-ранна въэраст,за да израстна мъдър чрез вярата ми в Исус Христос/2Тимотей 3:15/.

 

10

 

ИЗПОВЕД ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята. Той не ще позволи да се подхлъзна. Господ е моят защитник и Той никога няма да задреме, нито ще заспи. Той е моят покров отдясно. Слънцето не ще ме повреди денем, нито луната нощем. Господ ме пази, когато излизам, когато излизам и когато влизам от сега и до века/Псалм 121/.

Стъпките ми се направляват от Господа и Неговото благоволение е в пътя ми /Псалм 37:23/.

Господ ме пази от всякакво зло и вреда /Псалм 91:10/.

Господ заповядва на ангелите Си да ме пазят във всичките ми пътища. На ръце ще ме носят да не би да ударя в камък ногата си /Псалм91:11-12/.

 

 

ИЗПОВЕД ЗА СПАСЕНИЕ

 

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”/Йоан 3:16/

Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. /Йоан 14:6/

Думата е близо при тебе, в устата ти и сърцето ти, сиреч думата на вярата, която проповядваме. Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява ./Римляни 10:8-10/

Затуй, ако е някой в Христа, той е ново съэдание; старото премина; ето, всичко стана ново”./2 Коринтяни 5:17/

 

 

 
{START_COUNTER}