Евангелие от Юда

Автор: news.bg / дата: 31.03.2005 13:11

Откриха Евангелие от Юда

Снимка Швейцарски изследователи твърдят, че са намерили евангелие от Юда. През ІІ век текстът с признанията на апостола, предал Исус Христос, е бил обявен за ерес и изчезва.

Учените смятат, че в края на краищата са го открили сред ръкописи, намерени в Египет през 50-те години на ХХ век.

Вчера швейцарският фонд “Меценат” в Базел направи сериозно изявление: възможно е изгубеното някога евангелие от Юда да е намерено.

Директорът на фонда Марио Жан Роберти съобщи, че става дума за ръкописен текст на 62 папирусни страници. Той е бил намерен в Египет още в средата на миналия век, но на няколко пъти е препродаван, докато накрая собствениците му нямали представа за неговата действителна ценност, съобщава електронното издание ГазетаРу, като се позовава на АФП.

Ние току-що получихме резултатите от радио-въглеродния анализ на ръкописа – текстът е по-стар, отколкото предполагахме, той датира от периода ІІІ-ІV век от нашата ера, заяви Роберти.

Изследователите считат, че ръкописът всъщност е евангелие от Юда Искариотски – апостолът, който според общоприетата версия предал Исус за 30 сребърника.

В момента християнската църква признава само четири евангелия – от Матей, Марк, Лука и Йоан – които са признати за канонични и са внесени в Новия завет през 325 година по време на първия Никейски събор, свикан с подкрепата на римския император Константин Велики.

Текстовете описват живота, смъртта и възкресението на Христос и са основните източници на християнското вероучение. Църквата приписва тяхното авторство на самите апостоли на Исус или на техни ученици.

Изследователите смятат, че текстовете на евангелията са се появили не по-рано от 70-тата годишнина от рождението на Исус, като най-вероятно е това да е станало на границата между І и ІІ век. Учените не изключват неизвестните автори да са използвали за тяхното написване не достигнали до нас т. нар. логии – учения на Христос, съставени на арамейски.

Ето защо не е удивително, че намереното евангелие от Юда е написано доста по-късно. Никой не може да каже със сигурност, че Юда сам е написал текста, отбеляза Роберти.

Фондът ще преведе текста, написан на древния диалект на египетската общност на християните копти, на английски, френски и немски език. Той ще бъде публикуват за следващия католически Великден.

Засега Роберти отказва да дава подробности за съдържанието на ръкописа.
Не искаме да придаваме на нашата работа каквато и да било изключителност, посочи той, но отбеляза, че текстът действително подлага на съмнение някои от принципите на християнската доктрина.
Не напразно е обявен за еретически, коментира специалистът.

По думите на Роберти евангелието от Юда за първи път се споменава от епископ Иреней Лионски.
Във ІІ век той обявява писанието за богопротивно.
Това е единственият несъмнен източник, благодарение на който знаем, че евангелието от Юда съществува, подчерта директорът на фонд “Меценат”.

Съществува мнение, че именно заради неговото евангелие, противоречащо на традиционното описание на живота на Исус Христос, църквата е “направила” от Юда предател.

Преди публикуването на евангелието фондът възнамерява да организира специална изложба, разказваща за манускрипта и за работата по неговото възстановяване, както и да представи документален филм за търсенето на ръкописа и неговата разшифровка.

 

{START_COUNTER}