Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги

Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги (Евр. 13:8).
Това свидетелство е изпратено на д-р Т. Л. Озборн преди повече от 20 години.

Скъпи сем. Озборн - Т. Л. и д-р Дейзи,

Пиша ви от България, за да ви разкажа за моето ЧУДОТВОРНО ИЗЦЕЛЕНИЕ, което получих, докато четях една ваша книга. Ние нямахме знание за божественото изцеление и приемахме всички лоши неща, като че ли са от Бог. Аз имах ТУМОР В ГЛАВАТА И В КОРЕМА. Изглеждах като бременна. Пасторът ме утешаваше, че отивам в Рая, защото ако живея, може и да бъда загубена, а да умра е Божията воля за мен.

Лекарите бяха казали на моя съпруг, че ми остава да живея само няколко дни. Болките бяха толкова силни, че ми се искаше да умра. В Библията Исус изцеряваше болните. Аз плачех: "О, ако живеех преди 2000 години, бих могла да докосна Исус и щях да бъда изцелена." Болката беше нетърпима. Смъртта беше близо.

Тогава чух за книгата на Т. Л. Озборн "Изцеление за болните" и че някой тайно е превел и отпечатил на пишеща машина част от нея. Един приятел дойде през нощта и ми даде тези страници да ги прочета. От тях научих, че е Божията воля да ме изцели. Тази книга беше СВЕТЛИНА в моя свят на мрак.

Аз четях страниците. Очаквах словото да ми помогне. Никой преди не ми беше казвал тези неща. Докато четях, Божията сила слезе върху мен и ме изправи на крака. Аз получих ЧУДО НА СЪВЪРШЕНО ИЗЦЕЛЕНИЕ. ТУМОРИТЕ СЕ СТОПИХА И ИЗЧЕЗНАХА.

Веднага излязох навън, за да свидетелствам, че ИСУС МЕ ИЗЦЕЛИ. Тръгнах по улицата. Стигнах до дома на лекаря. Оказа се, че там има голямо празненство по случай рождения му ден, и аз влязох, за да кажа на всички. Някои от гостите ме бяха видели преди два дена на смъртно легло. Когато ме видяха и чуха моето свидетелство, ВСИЧКИ ПРИЕХА ХРИСТОС И БЯХА СПАСЕНИ. Ние се молихме до полунощ.

Много хора чуха за моето изцеление и започнаха да вярват в Христос заради моето чудо. Моят дом се превърна в църква за молитва. Лекарят, който ме познаваше, стана вярващ. Мой роднина, който беше на смъртно легло, прочете страниците от вашата книга и също получи чудо.

О, ние сме ви толкова благодарни, че написахте тези неща. По-късно напечатихме цялата книга. Сега много хора могат да я четат и да бъдат спасени и изцелени.

Подписано с инициали S. G. W. от София

Д-р Т. Л. Озборн и до днес не знае името на тази жена, на която Бог е послужил чрез неговата книга.
{START_COUNTER}