Православен вестник

Православен вестник "Благовестник" се издава с благословението на Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, за слава Божия и просвета на народа.

Абонамент за цялата година - 7.00 лв.
Цена на 1 брой - 0.70 лв.

За контакти: 0887/ 733298
Атанасия Петрова - главен редактор,


Вестникът можете да намерите в църковния магазин към църквата "Покров Богородичен"-гр.София, в църкви и манастири из цялата страна.
Бог да благослови!
{START_COUNTER}