Протестантски вероопределения

Някои протестантски вероопределения

Периодът около и след протестантската Реформация на Запад (ХVI-ХVII в.) е един от най-бурните и, същевременно, най-плодотворните в историята на християнството. Издигането на Светото Писание като върховен авторитет за вярващите, превеждането му на националните езици, старателното му изучаване и разгорещените полемики върху библейските учения раждат истински шедьоври на богословската мисъл. За разлика от епохата на Вселенските събори, когато са утвърдени и развити ученията за Божието Триединство и за богочовешката Личност на Христос, през Реформацията вниманието е насочено преди всичко към въпросите за спасението и оправданието от греха, ролята на Църквата и тайнствата в духовния живот, мисията на християнина в света. Различните реформаторски течения и нововъзникнали църковни общности съставят свои вероопределения, в които тези въпроси са разгледани в подробности. Поради големия обем на тези документи, тук предлагаме само препратки към тях.

Информацията е взета от http://harta-bg.info/

{START_COUNTER}