Ходатайствена молитва

Всемогъщи Боже, 
днес се съгласяваме с Твоята съвършена воля за нашите домове, 
църкви, градове, страната ни, както и за Европа и света! 
Полагаме върху себе си, близките си, върху слугите Ти и политиците, 
Святата Кръв на Агнето и изискваме покаяние, освобождение, 
изцеление и спасение за Твоя слава! 
Издигни авторитета на Своята църква! 
Облечи ни със Святия Дух и сила! 
Покажи ни славата Си! 
Ние знаем пророчествата, Господи! 
И част от тях са Твоите обещания, 
че последната слава на Твоя дом ще е по-голяма! 
Част от тях е и обещанието Ти в последните дни да изливаш 
от Духа Си върху всяка твар! Ето ни! Напой жадната земя! 
Нахрани ни с Хляба от Небето! 
Нека Живи води потекат из вътрешностите ни, 
според както си ни обещал! 
Напомняме Ти завета ни с Теб и изискваме 
да удържиш на Думата Си, а нас научи да вършим с вярност и 
постоянство своя дял! Покланяме Ти се! Величаем Името Ти Свято! 
Само на Теб е славата! Амин.


{START_COUNTER}